Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘цена’

До госин Владов от ВеиКато

02.05.2012 · Posted in Новини

Поискали сме увеличение на цената на водата, това заявява пред в. „НИЕ” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството. …. ВиК – Видин са поскали увеличение на водата с 11 стотинки. На пръв поглед ще си кажеш какво са 11 стотинки една цигара по-малко ...

Поискали сме увеличение на цената на водата …

02.04.2012 · Posted in Новини

това заявява пред в. „НИе” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството. „НИЕ”: Инж. Владов, първият ми въпрос към Вас е свързан с това, което интересува видинлии най-много: предстои ли повишаване лаи цената на водата? Инж. Георги Владов: Поискали сме увеличение на цената на водата. В момента предложението е в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). ...