Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘демографско състояние’

Декларация на общински съвет – Видин

05.04.2011 · Posted in Новини

През последните години за град Видин и общината най-точната и вярна констатация е, че това е най-бедният град, в най-бедния Северозападен район, в най-бедната държава - членка на Европейския съюз ...