Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘демографска катастрофа’

Сбогом, Видин!

01.09.2012 · Posted in Новини

Когато говорим за демографска катастрофа, община Видин представлява емблематичен пример за необратимите измерения на обезлюдяването на населените места в нашата страна. Глобално погледнато, общината все пак е разположена на доста важно място в националната и европейската транспортна система. През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул и № ...

Духовното пробуждане във Видин

04.03.2011 · Posted in Новини

Ирена Александрова На 23 март във Видин се случиха две знаменателни събития, в които имах привилегията да участвам лично – гражданският протест „Да спрем унищожаването на Видин” и учредяването на Кръг „Будител – Видин”. По едно съвпадение или може би не съвсем, тези събития индикираха повишения градус на общественото недоволство и желанието за промяна на града ни, както и потребността и стремлението към духовност. На ...