Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘геотермални води’

Геотермалните води и газта в Златен рог

12.10.2011 · Posted in Новини

Свидетелски разказ от първо лице Видин и особено Златорожието са богати на геотермални води и газ (те бяха открити с прокарването на шахтите на рудник „Кошава”). А това, че е възможно използването на такива източници за отопление и промишлена и други дейности, в различ- ни страни са го доказали отдавна. На основание на структурните сондажи на територията на Видинска община, особено в Златорожието, са разкрити ...