Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Ще има ли нова рокада на училищата?

10.02.2012 · Posted in Образование

Възможно е да има и нови развития около смяната на сградите на видинските училища ПМГ „Екзарх Антим I” (Математическата”) и ОУ „Св. Климент Охридски” („Четвъртото”). Вече двете школа са в новите си домове и учениците се трудят върху уроците. Съдебната битка обаче срещу решението за смяната на ОбС – Видин и срещу допускането на неговото предварително изпълнение продължава.
В началото на септември Видинският административен съд остави без разглеждане жалбите, подадени от тогавашната директорка на „Чевтъртото” Таня Станчева. Мотивите са, че по двете заведени от нея административни дела (№ 208 и № 221) „жалбоподателката няма правен интерес” да обжалва както
Решението на Общински съвет – Видин, така и допуснатото му предварително изпълнение. Затова бяха прекратени производствата.
Таня Станчева е обжалвала пред по-висшата съдебна инстанция – ВАС, решението на Видинския административен съд за оставяне в сила на допуснатото предварително изпълнение на смяната на училищните сгради, а самото решение на ОбС – Видин не е обжалвано.
Вчера (25 септември) Върховният административен съд върна обжалваното дело за ново произнасяне по същество от същия съдебен състав на Видинския административен съд, който да прецени законосъобразно ли е допуснато предварително изпълнение на Решение № 119 на ОбС – Видин, с което рокадата стана факт.
Ако съдът отмени обжалваното разпореждане, той ще реши въпроса по същество. Така че ако предварителното изпълнение бъде отменено, трябва да се възстановява положението, съществувало преди изпълнението. Може би това ще даде урок на общинските съветници в цялата област, които от години налагат практиката с лека ръка да приемат предварително изпълнение на своите решения, въпреки че в закона е записано, че това се прави най-вече „за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се
защитят особено важни държавни или обществени интереси”.
Каквото и да определи съдът, актът му подлежи на обжалване. А и ОбС може отново да гласува смяната на сградите. Така че учебният процес на двете училища трудно ще бъде прекъснат.
вестник НИЕ бр. 71 четвъртък – неделя 27 – 30 септември 2012 г


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.