Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Финансите на Видин се подобряват

02.05.2012 · Posted in Новини

Герго Гергов - Община Видин

Герго Гергов - Община Видин

За три месеца 2,5 млн. лв. от общинския дълг изплатени, Общината плаща и всички заплати Финансовото състояние на Община Видин се подобрява. Това се разбра в понеделник, когато видинският градоначалник Герго Гергов отчете свършеното за първите 61 дни (3 ноември 2011 г. – 30 януари 2012 г.) от кметуването си. „Днешната среща е свързана с ангажимента ми пред цялото видинско гражданство – поетапно да давам информация какво се случва в Община Видин, за да могат да се правят количествени и качествени оценки на нейното управление”, обясни той.
Гергов припомни видовото наследство – запори на сметките на Общината поради влезли в сила решения на съда, спечелени от доставчици и контрагенти за 14 118 450, 48 лв. Към тях се прибавяха неизплатени заплати на служители – 744 602 лв. от август досега. Битовите отпадъци не бяха извозвани от фирмата по чистота месеци преди смяната на двата мандата, градът ни беше затрупан със смет.
Ще припомним, че първата среща на Гергов беше именно с ръководството на почистващата фирма.
„Това, което Община Видин направи, е да засили контрола, така че да отчитаме реално извършена дейност. Мога да кажа, че за последните 2 месеца на фирмата не са фактурирани по 200 хил. лв. месечно, което беше стандартно за предишното управление, а са фактурирани суми наполовина. Като смея да твърдя, че качеството на обслужване на фирмата е в пъти по-добро. Градът ни е, въпреки изключително тежката зимна обстановка, своевременно изчистен, осолен, опесъчен, няма нито едно населено място в Общината, което да
е в бедствено положение, до което да няма достъп, което да е с непочистени улици”, заяви градоначалникът.
Видинският кмет обяви, че постепенно се слага ред и в общинските финанси.
Тази седмица би трябвало да бъдат изплатени всички задължения на Общината по трудови взаимоотношения. За заплати на общински служители и на наети по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Община Видин дължи общо над 700 хил. лв. Своите възнаграждения ще получат и наетите по граждански договори, както и общинските съветници (тук неизплатени заплати има и към членовете на предходния ОбС – Видин). На фона на факта, че Община Видин е най-големият работодател в областта, това определено ще зарадва стотици семейства.
Това не е единствена положителна новина. „При наследени задължения към началото на ноември 2011 г. на стойност 14 118 000 лв., размерът на същите към днешна дата възлиза на 11 486 000 лв. – така че през изминалите 3 месеца Община Видин е успяла да намали своите задължения със завидни размери – 2 632 000 лв.”, съобщи Герго Гергов.
Нещо повече – не само, че се разплащат старите дългове, но и текущите разходи не остават да се трупат. „Освен, че ще платим близо 1 млн. лв. за заплати, които не са плащани досега, освен, че сме разплатили всички задължения за електроенергия, телефония, към доставчици на хартия и други канцеларски материали на Общината, за доставчиците на горива влязохме в нормален ритъм на изплащане, в същото време ние не сме успели да изплатим едва 76 хил. лв. от това, което сме похарчили. И тези 76 хил. лв. ще бъдат платени съгласно договорките, те не са в просрочие.
Ние съумяваме да вървим напред”, смята видинският градоначалник.
В момента са създадени всички условия Общината да функционира нормално. А положителните финансови резултати са следствие от финансовата дисциплина и повишената събираемост на данъци, такси и наеми.
„Подобрихме събираемостта на данъците и таксите за отчетния период в сравнение за същия през изминалата 2010 – 2011 г. Изразено в цифри – за месец декември 2010 г. Общината е събрала 488 000 лв., а за декември 2011 г. – 1 326 000 лв. или три пъти повече. Надявам се януари също да можем да се поздравим с едни добри
резултати. Подобри се събираемостта и на наемите от общинските жилища и имоти – покачване от 10 хил. лв. на приходите от наеми на имоти и 40 хил. лв. от земеделски земи”, обясни Гергов.
Освен това са се задействали и юристите на Общината. В рамките на три месеца са били заведени общо 55 дела в Административен и Окръжен съд – Видин, от които Община Видин е спечелила 19. А 31 дела в момента се
разглеждат, като едва 6 са загубените. „От гледна точка на досегашната практика до момента това е доста сериозно постижение”, бе оценката на Гергов. А каква беше досегашната практика? Плащане на тлъсти
хонорари на външни юридически консултанти и лавина от загубени дела. И през това време Общината разполагаше с цял собствен юридически отдел. Но, видова му работа…И възниква, разбира се, въпросът защо сега може, а преди не можеше.
От една страна определено причината е в недобрите, граничещи със злоупотреба досегашни практики в Община Видин. В тази връзка следва да се отбележи, че проверките продължават – както от страна на Сметната палата, така и вътрешни такива. „Продължават да текат проверките – аз затова задържам информацията. Първо, за да могат колегите спокойно да си свършат работата.
И второ – да се извадят достатъчно доказателства, за да можем да сезираме съответните органи – прокуратура, съд и т.н. и те да си свършат работата”, каза видинският кмет. Да се надяваме, че и прокуратурата ще спре да си прави оглушки и най-после ще се задейства. Така, както в. „НИЕ” многократно я е призовавал от страниците си.

Новата кадрова политика
В началото на своя мандат Герго Гергов призова всички общински служители да подадат своите оставки в знак на доверие към новата администрация. Но до този момент няма нито една такава подписана молба от кмета. Същевременно в общинската администрация за 61 дни са освободени общо 92 служители, като те са с придобито право на пенсия.
„Назначени са общо 56 служители, поради явната необходимост от кадри на овакантените направления, както и 14 кметски наместници в селата – обяви Гергов. – За постигане на по-добри резултати бе подходено
и към подбор на новото ръководство като по този начин се осъществи подобра координация между отделите – за пръв път Общината започва да работи като един общ механизъм. Новият екип, новият морал, новият начин на управление, по-твърдата ръка водят до такива резултати”.
Лошата новина обаче е, че все още помощ от държавата не иде. Не че кой знае колко сме изненадани. Но все пак можеха да помогнат. Още повече, че техен човек – Румен Видов – ни докара на този хал. Иначе видинският кмет се е срещал многократно с министри от правителството – включително няколко срещи са провеждани и във финансовото ведомство. Депутатът от ГЕРБ Владимир Тошев осигурил по-лесен достъп до някои министерства – той е подпомогнал всъщност процеса за влизане в преговори, обяви кметът. И допълни, че Тошев е предложил помощта си, за да съдейства нещата да се случат по-бързо, без да бъде молен.
На срещите са обсъждани изпратените от видинския кмет писма, с които се иска помощта на държавата.
„На първото писмо, което изпратихме, ние получихме официален отговор, че, съгласно възможностите на държавата и действащото законодателство, ангажиментът за оправяне на финансовото състояние на Общината е на нейния кмет. Последва почти мигновена нова среща, на която по-обстойно разгледахме вариантите.
Аз поех ангажименти за някои не дотам популярни мерки като ограничаване на разходите. Очакваме те да забележат нашите усилия и да реагират час по-скоро да подпомогнат Общината. Засега нито лев не сме получили”, категоричен е кметът.

в.НИЕ четвъртък – неделя  2 – 5 февруари 2012 г.  бр. 9 (2640)   год. XXIII


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.