Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Споделено с Кръстьо Спасов

11.06.2012 · Posted in Пътища, Сгради

Споделено с Кръстьо Спасов

 Вземайки повод от последните две заключителни изречения на информацията на кмета относно отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година, че са предприети строги мерки за ограничаване на разходите до необходимите, както и за разплащане на просрочени задължения и увеличаване събираемостта на собствените приходи ще помоля г-н кмета да отговори на следните въпроси:

1. Не са събрани 18 % /131545 лв./ вземания от наемните вноски в общинска администрация – защо, какви са причините и приложили ли сте клаузите на договорите, касаещи такова неизпълнение ?

2. Съгласно т. 18 от Решение на ОбС Видин № 23/ 27.02.2012 г. размерът на просрочените задължения, които ще се разплатят от бюджет 2012 г. е 7 млн. и 400 хил. лева. Каква част от тях са изплатени през първото полугодие? На стр. 6 от информацията вие посочвате, че към 31.06.2012 г. просрочените задължения на общината са в размер на 7 711 940 лева, а в началото на годината са били – 7 684 529 лв. т.е. те сега са в повече с 47 411 лева !?

3. Приходите от такса битови отпадъци са 1 840 018 лв. Колко от тях са платени за дейността на съответната почистваща фирма ? Има ли отклонени от тях и за какво?

4. При тежкото финансово състояние на общината за полугодието за командировки в страната и чужбина изразходвате 81 % от годишно планираните средства – общо 209 586 лева!? Това значи всеки месец по 34 931 лева разход за командировки в т.ч. 7 813 лв в страната и 27 118 лева за краткосрочни командировки в чужбина на месец!!! По 1640 лева на ден! Ако бяхте икономисали поне половината от тези средства можеха да се изкърпят по-големите дупки в кварталите и жилищните комплекси на Видин, които са в трагично състояние Но, уви, командировките са по-важни за вас.

При издаване на заповед за комадировка се посочва командированото лице, длъжността му и с каква задача се командирова. С оглед на това какви задачи са изпълнени и какви са ползите направените командировки за общината ?

В заключение ще завърша по-оптимистично, позовавайки се на последните медийни изявления на г-н кмета:

Бившия „счупен” булевард „Панония” вече ремонтиран е като цариградското шосе за София;

След пускането на Дунав мост – 2 гр.Калафат ще стане квартал на Видин;

За разлика от предишните, сегашното правителство слага фокус върху нашия регион!?

Значи очаква светло бъдеще! Блажени са вярващите …..

Но нека сега преминем от мечтаното към реалното и чуем отговорите на поставените въпроси.

 

05.11.2012 г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.