Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Поискали сме увеличение на цената на водата …

02.04.2012 · Posted in Новини

това заявява пред в. „НИе” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството.

инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин

инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин

„НИЕ”: Инж. Владов, първият ми въпрос към Вас е свързан с това, което интересува видинлии най-много: предстои ли повишаване лаи цената на водата?
Инж. Георги Владов: Поискали сме увеличение на цената на водата.
В момента предложението е в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). На закрито заседание на 3 февруари тя ще определи цената на водата.
„НИЕ”: Какво увеличение сте поискали?
Инж. Владов: Ние сме поискали 11 ст. на кубик, в доклада на ДКЕВР е заложено 2 ст. Ние сме подали нашите възражения тъй като цената на водата не е променяна от 1 януари 2010 г. и според нас за две години две стотинки е абсолютно недостатъчно увеличение на цената.
“НИЕ:” Какво налага повишаването на цените?

Инж. Владов: То е свързано с по-високите ни разходи, с инфлация на материалите; през тези две години два пъти се увеличава цената на електрическата енергия; с
увеличение на разходите за горива, което за нас е едно голямо перо.
„НИЕ”: Много се говори, че при преноса на вода се има големи загуби по мрежата. Каква е ситуацията в област
Видин?
Инж. Владов: Ние имаме загуби на вода около 49 – 50 %. На база загуби на вода за страната нашите не са повече от на други места. Но иначе са много – 50 % да губиш е много. Но въпросът тези 50 % от какво се губят, вече е много сложен. Причините са най-различни
– едни ги крадат, други не им отчитат вярно водомерите, трети се дължат на аварии.
НИЕ”: Споменахте авариите като една от причините за загуба на вода. Какъв средно е броят на авариите, които годишно Ваши екипи отстраняват?
Инж. Владов: Водопроводната мрежа, обслужвана от ВиК – Видин, е 1680 км. Авариите са от порядъка на 3600 – 4000 на година. Съпоставено с останалите ВиК дружества това не е твърде висок брой. Основната причина за аварии е остарелият водопровод. Нов водопровод трудно аварира. Затова и една подмяна на водопровода решава проблема.
„НИЕ”: Как ще се отрази студът – ще зачестят ли авариите?
Инж. Владов: Очаквам увеличение на авариите в частта на водопроводната мрежа, която е собственост на абонатите. Все още по време на студовете всичко е замръзнало, но щом омекне времето ще се разбере къде са повредите, на кого му се е спукала тръбата, на кой – водомерът. Тогава ще започнат големите проблеми.
„НИЕ”: Наш читател преди време се оплака в редакцията, че инкасаторка на ВиК – Видин му е казала, че трябва да му се провери водомера и питаше как тя би могла без уреди да установи това?
Инж. Владов: Инкасаторът е длъжен да направи първична груба проверка на водомерния възел – пуска се леко да тече чешма и може да се установи дали водомерът върти, или не, дали има едно задържане, прекъсване. Ако това е налице, инкасаторът има право да каже, че той трябва да бъде проверен. Но това се установява при лек теч, при по-силно пускане на вода водомерът си върви и затова понякога собственикът казва, че водомерът е изправен. Тук искам да отбележа, че съгласно закона за метрологията на пет година водомерите в апартаменти трябва да минават на проверка.
Имаме пълното основание водомер, който не е минал на проверка за пет години, да откажем да го признаваме за годен уред. Но за да не изостряме отношенията, ние признаваме и отчитаме показанията на водомерите. Като, ако има повече такива водомери, които не отчитат правилно, в края на краищата се натрупват едни разлики на общия водомер във входа.
За отделния потребител е по-добре, защото плаща по-малко, само че после се получава едно разпределение допълнително, но това разпределение го получават всички живущи в блока – дори и тези с изрядни водомери.
„НИЕ”: Какво се случва, ако някой откаже да му бъде проверен водомерът?
Инж. Владов: Съгласно наредбите тогава се пишат по 5 кубика на живущ като такса, а броят на живущите в едно жилище се установява с документ от домоуправителя.
„НИЕ”: Каква е процедурата за проверка на водомер?
Инж. Владов: Собственикът трябва да дойде и да заяви, че иска да му бъде проверен водомерът.
Проверката се извършва от представители на „Метрология и стандартизация”, които ползват нашия стенд във водомерната работилница. Подчертавам, че те извършват тази проверка, а не служители на ВиК. Те слагат пломба, те извършват проверката, те правят констатацията дали водомерът работи.
Ако има нужда от ремонт, наши специалисти ремонтират водомера и после пак е проверяван от тях.
Ние не сме страна по проверката.
„НИЕ”: Подават ли граждани често жалби срещу ваши служители?
Инж. Владов: Когато се работи с хора е неизбежно да има оплаквания.
Хората са свикнали, когато има проблем с водопровод или канал в нечий имот, да обвиняват първо ВиК. Но не за всичко вината е наша – в много случаи нещата зависят от абонатите.
„НИЕ”: Ако все пак се установи постфактум, че водомерът е бил неизправен и заплатената сума е завишена?
Инж. Владов: Връщаме парите. Но в наредбата е казано, че оспорването на показания от страна на абоната, не е основание за неплащане. Иначе всеки, който иска да не плаща, ще каже, че не е съгласен с начисленото му
потребление.
разговора води теодора Макавеева в.НИЕ четвъртък – неделя  2 – 5 февруари 2012 г.  бр. 9 (2640)   год. XXIII


One Response to “Поискали сме увеличение на цената на водата …”

  1. [...] Интервюто на Георги Владов Tags: Вик – Видин, вода, дружество, инж. Георги Владов, увеличение, цена [...]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.