Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Пари от еврофондовете ще се насочват за развитието на регионите по Дунав

02.16.2011 · Posted in Новини
Пари от еврофондовете ще се насочват за Дунав

Пари от еврофондовете ще се насочват за Дунав

Възможността проектите по Дунавската стратегия да се финансират със средства от европейските фондове, бе обявена от комисаря по регионалното развитие Йоханес Хан пред Европейския парламент.
Проектът на Община Видин “Дунав парк Видин – Калафат” е одобрен по Дунавската стратегия, общината е сред активните участници за развиване и задълбочаване на сътрудничеството между дунавските градове и региони.
През месец май 2010г. кметът на община Видин представи на Дунавската конференция в Русе идея за амбициозния проект – „Дунав парк Видин – Калафат” /на снимката/. В основата на идеята стои обединението на двата бряга в един огледален парк във Видин и Калафат. В българската територия паркът ще бъде разположен на площ от над 570 дка. Целта е да се обединят усилията на двата града за успешно развитие, да се създаде действаща обща инфраструктура и комуникации. По същността си, проектът представлява зона за спорт и туризъм, разположен от двете страни на реката. Очакваният икономически ефект от тази зона е голям. Паркът ще бъде първата крачка към промяна на облика на двата града.„Дунав парк Видин – Калафат” бе сред проектите, които предизвика голям интерес на Дунавската конференция във Виена през месец април миналата година. Всеобщото мнение бе, че целите на проекта са в пълен унисон с идеите, заложени в Дунавската стратегия за развитие на регионите.

http://pressclub.bg/world/eu/20110215/news-29315


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.