Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Още въпрси – Албена Р. Николова – Данов

07.03.2011 · Posted in Новини
Още въпрси - Албена Р. Николова - Данов

Още въпрси - Албена Р. Николова - Данов

Искам опровержение
Пиша Ви по повод публикуваните статии във Вашия вестник „НИЕ“ от юни 2011 г., изнасящи информация, касаеща личната ми сфера. Изнесените там твърдения са неистински и представляват клевета по смисълa на чл. 147, ал.1, пр.1 от Наказателния Кодекс, като злепоставят личността ми, честта, достойнство и добро ми име.
Информацията в тази връзка е некоректна и изопачено представена, а разгласени твърдения са клеветнически и не отговарят на действителността.
Това се установява по несъмнен начин с притежаваните от мен документи, дипломи, сертификати и
други доказателства.
По този повод настоявам да представите публично опровержение.
С поздрав
Dr. Albena R. Danov, LL.M Rechtsanwältin–Адвокат
Repräsentanz der Regierungsbezirk Vidin, Bulgarien

В последните броеве на вестника се публикуват материали  във връзка с дейността на сътрудничката, консултантката и представителката в Европейския съюз на кмета на Видин г-жа Албена Р. Николова-Данов. Фактът, че през последните години тя бе лансирана като такава в прессъобщения на пресслужбите на Община Видин и ПП ГЕРБ, е безсъмнено доказателство, че е публична личност. Ето защо като такава публична личност не можехме да скрием от обществото предложените ни за публикуване материали от престижната Асоциацията на дунавските общини „Дунав” и уважаваната госпожа Людмила Динева.
В това време опитите ни да се свържем с г-жа Данов, за да представим пред читателите и нейната позиция, бяха неуспешни.
В края на миналата седмица обаче установихме епистоларен (по електронен път) контакт с нея. И в този брой публикуваме съществената част от него (виж „Искам опровержение”). От наша страна, ние призовавахме
Албена Данов да даде конкретен отговор и своята позиция по отпечатаното във вестника. Приканихме я и да удовлетвори видинското гражданство като чрез вестника съобщи има ли конкретни ползи и завършени
проекти в резултат на нейната консултантска дейност към Община Видин, както и по какъв начин и къде представлява Видинска община и нейния кмет Румен Видов, а също и да посочи колко пари е получила от Община Видин и каква съизмеримост има дейността й с взетите от Общината средства. Очакваме нейния отговор!
За да се убеди Dr. Albena R. Danov, LL.M в добрите ни намерения и любезността ни към нея, сме я поканили в редакцията на вестника (хотел „Ровно”, ет. 2), където да представи „притежаваните от нея документи, дипломи, сертификати и други доказателства” (виж „Искам опровержение”), така че, да се получи както пише
поетът: „… отговор дава и смива срамът, и на клеветата строшава зъбът.” (виж Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка”).
Надяваме се, че този отговор ще разясни и въпросите на Людмила Динева

Още въпроси
Публикуваната в бр.48 фактура води до още въпроси:
1. Има ли Албена клауза в договора си с общината, според която да й се изплащат такива допълнителни суми и за какво са те?
2. Албена е само и единствено БЪЛГАРСКИ гражданин – защо тази фактура е написана на немски език?
3. След като Албена декларира приходите по договора с Община Видин (посочените в бр. 48 във факсимиле на НАП 14 000 лева годишно), защо не декларира и другите приходи от сорта на тези 5598 евро?
4. Законно ли е да се представяш на фалшива фактура според всички изисквания на БГ финансово законодателство с номер от Видинската адвокатска колегия, а да не издадеш надлежен документ какъвто издават всички адвокати в България?
5. Какъв е този адрес в Германия – тя никога не е живяла на него – на визитната картичка, с която тя представлява Община Видин (публикувана в бр.46) е посочен съвсем друг адрес в друг град в Германия.
6. Защо тази фактура няма номер?
7. Защо преводът на парите трябва да стане: а) в евро и б) по нейна лична сметка в Българска банка;
нали уж е чуждестранно лице?
8. Има ли тя право и според кой закон да дава ултиматум на кмета в какъв срок да й се плати фактурата?
9. Каква е тази лихва  от 1 % месечно?
Извод: това е абсолютно фалшив документ според всички български счетоводни и финансови закони.
Цел: Общината й изплаща тези пари, като никъде не ги декларира, тя си ги тегли от личната сметка в банката във Видин (или упълномощените от нея роднини правят това) и си ги слага в джоба – тези пари не се обявяват никъде, защото тази фактура е един хвърчащ лист. Дори не е и оправдателен документ за общината. Ако тя би обявила тази сума, би трябвало да заплати данък на НАП – Видин в размер на 1094,87 лв.
Дали има още такива фалшиви фактури, които тя е издавала и общината й е плащала?
Людмила Динева вестник НИЕ 27-29 юни брой 50 2011г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.