Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Обявиха обществена поръчка за булевард Панония

06.16.2011 · Posted in Пътища
Обявиха обществена поръчка за булевард Панония снимка в.Видинският мост

Обявиха обществена поръчка за булевард Панония снимка в.Видинският мост

Община Видин обяви обществена поръчка за реконструкция на булевард „Панония”. Ремонтът ще обхване 3 километра 850 метра от булеварда от улица „Цар Александър II” до надлеза към ферибота. Срокът за подаване на офертите е до 19 юли.

Реконструкцията няма да обхваща надлеза по булеварда над железопътната линия. Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка е публикувана в сайта на Община
Видин. В изискванията е отбелязано, че дейностите трябва да бъдат изпълнени в съответствие с одобрения проект на Община Видин. В него са посочени видовете строително-монтажни работи, количествата, обемите и вида на машините, съоръженията и материалите, които ще се използват. За рехабилитацията са предвидени 4 милиона и 700 хиляди лева.

проект за кръгово движение за булевард Панония снимка в.Видинският мост

проект за кръгово движение за булевард Панония снимка в.Видинският мост

Средствата за ремонта бяха обещани при посещението на премиера Бойко Борисов във Видин миналия месец.
Срокът за изпълнение на обекта е три месеца.
Ремонтът ще започне в началото на август. Според кмета Румен Видов, условията са зададени така, че максимално да гарантират интересите на инвеститора и изпълнението на поръчката.
Одобрен е и проектът на общината „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”. Проектното предложение, което е представено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е на стойност 500 хиляди лева. Предстои да бъде подготвена тръжната документация за изпълнение на дейностите. „По проекта ще бъде направено основно градоустройство в перспективен план”, заяви кметът Румен Видов. Ще се извърши проектиране и планиране на градски площи за индустриално и жилищно застрояване, изграждане на спортни туристически и развлекателни обекти, зони за отдих. Проектът ще включва и района до ферибота по поречието на Дунав, като ще бъде заложено създаването на Дунав парк.
Идеята за огледални проекти между Видин и Калафат за паркове от двете страни на Дунав беше представена при обсъждането на инициативи за Дунавската стратегия.

в.Видинският мост  16.06.2011г. брой 23


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.