Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Общинските съветници – без заплати!

11.10.2011 · Posted in Новини

Общинските съветници във видин без заплати

Общинските съветници във видин без заплати

* Да си общински съветник е не занаят, а е общественополезна работа!
* Когато гостоприемникът умира, неминуемо умират и паразитите, които се хранят от него
* Не щем хора с големи его и малки социални съвести
Вторачили се бяхме кой ще бъде избран за кмет на Видин, а много по-малко внимание обръщахме на това за кои общински съветници гласуваме. Всъщност ОбС според българските закони е най-важният местен орган на властта – той определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той е ШЕФЪТ на кмета на една община, а кметът е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на неговата воля и решения. Кметът може да работи единствено в рамките на РЕШЕНИЯТА, които Общинският съвет приема. Кметът само предлага, но единствен Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Кметът НЕ може да харчи общински пари за каквото еднолично реши. Общинският съвет приема БЮДЖЕТ, който кметът изпълнява.
Много важно е да се разбере това, въпреки че противоречи на широкото обществено схващане за това кой командва парада.
От включените в различните предизборни листи хора имаше такива, които потриваха ръце: „Еха, ще ме молят и кметът, и другите групи в ОбС да гласувам за техните искания. Но няма да се продам евтино! А и ще си получавам заплатка, чийто размер сам ще си гласувам”. Точно такава бе практиката на немалко съветници в досегашния Общински съвет – Видин. Почти през цялото време техни лични, групови, партийни, приятелски и какви ли не други интереси мотивираха вдигането на ръката им. И много малко бяха тези, които изпълняваха своя дълг – да работят единствено и само за интересите на избралите ги видинлии.
Кметът Видов получи от нас близо сто хиляди лева
заплата за четиригодишното си кметуване. Същевременно със своите приближени изхарчи за командировки над четвърт милион лева, а за ялови консултантски и адвокатски услуги – друг почти половин милион лева! И всичко това бе прието благосклонно от общинския съвет, много от членовете на който също се облажваха. Така през изминалите четири години
столът на кмета и местата на общинските съветници се превърнаха в хранилка за немалка част от заемащите ги!
Същевременно градът не само пропадна (може би е бил така само при падането му под турско през 1396 г.), но и бе заробен с дългове от над 22 милиона лева плюс многомилионни лихви от кредит, които ще се плащат тринайсет години напред! Кредит, гласуван от същите общински съветници. Тези съветници, които в края на всяка година редовно гласуваха не за възстановяване, а за одобряване на пре-преразходите на кмета за какво ли не, включително за неизвършвано сметоизвозване, за стригане на несъществуваща трева, за измислена охрана, за неизвършвани спортни дейности и т.н. И всички видяхме резултатът от това, че ги избрахме през 2007 г.
Да, кметът Видов опропасти Видин, но той не би могъл да направи това без подкрепата, без съдействието, без съучастието на мнозинството от общинските съветници!

Три години огромно мнозинство вкупом гласуваше убийствените му искания „за” плащания на близки до него фирми, „за” измислени референдуми, „за” напълно изфантазираните му бюджети и „за” тяхното убийствено актуализиране. Само единици му търсеха сметка за закононарушенията. Но заради това, че ОбС (не винаги само управляващото мнозинство, а и от подмазвачески прилепващите му се по свои съображения други съветници!) стана фактически съучастник в разрухата на града. И като награда за това всеки от 37-те видински съветници взе по една дузина хилядарки заплата!!!
Къде отиде клетвата им „във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Видинска община и да работя за тяхното благоденствие.”?!
Стига толкова!

Всеки от избраните сега в ОбС, нека заяви, че се отказва от заплата от Общината!!!
Крайно време е да има морал в действията на избраниците ни. Не нов или стар морал – просто висока нравственост, вричане в служба на видинлии.
Нали всички в тази предизборна кампания твърдяха колко безкористни са им били намеренията, когато са се вписвали в листите на една или друга партия? И че единственият им вътрешен
мотив да станат съветници е общественополезна дейност,
безкористна (корист значи лична полза) работа за изваждане на Видин от трагичното му състояние.
Е, вярваме им!
Вярваме че са станали по-различни от досегашните. Вярваме, че искат да бъдат съпричастни на тегодбите на своите видински съграждани. Че този път са дошли да служат на местното ни общество – да бъдат в услуга и полза на живеещите в старопрестолния Бдин – Видин, а не да дерибействат над тях.
Избирахме ги не за самите тях, не за партиите в които са, а за нас, видинлии – суверена на тази власт!
Поради това е задължение на всеки отделен общински съветник (разбира се, и на всеки гражданин!) да предприеме свещена и безкористна служба за възраждането на Видин. Общинският съветник трябва
да бъде доброволец в битката за по-добър живот на видинлии! Отношението му към дейността му е както е на активист на Червен кръст.
Да си общински съветник е не занаят, а е общественополезна работа!
И първият тест дали е тръгнал в тази насока, е да се откаже от общинска заплата – да се лиши от общински облаги заедно с целокупното гражданство! Да покаже, че е неделима част от него!
Владимир Савов

На 4 ноември видинските общински съветници тържествено изрекоха думите: “Заклевам се в името на Р. България да спазвам Конституцията и законите на страната и
във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Видинска община и да работя за тяхното благоденствие.”
Така станаха поредните, които (немалко от тях за пореден път) дадоха клетва за вричане в служба на обществото.

Но може би не всички от тях се замислят от къде идва думата служба – от служа, слугувам.
Ето сега предстои да разберем кои от наново и новоизбраните съветници са хора с големи его и малки … социални съвести.
Отказът от заплата от общинския бюджет ще бъде заявката (вече не само на думи!) на видинските общински съветници да работят за спасяването на своя град. И да покажат на всички, че добре осъзнават природната истина, че когато гостоприемникът умира, неминуемо умират и паразитите, които се хранят от него.
Не може да се съвместяват обществения дълг с личната печалба!
За истинските хора истинското щастие е когато правят добро за другите. Така получават уважението и любовта на хората. Не е трудно, както изглежда. Трябва само сърце!
“Служенето над личността” е основен принцип в ротарианството, но във Видин досега се ширеше личностното обогатяване на ротарианци за сметка на общината. От „Лайънс клуб Видин” демонстрираха как може да служат на обществото, но когато същите лъвове са на общинска служба, все някой от тях гледа да грабне лъвския пай от общинската баница.
Да, немалко от хората, които избираме да ни управляват, са членове на световните добротворни „Ротари клуб”, на „Лаянс клуб” – организации, които са създадени да служат на обществото. Такива бяха и бившите кметове и техните заместници, и голямата част от съветниците досега.
Но явно язвата в общината заразява и членовете на клубовете. Така кметът Видов забрави клетвите си и заработи най-вече за облагодетелстване от средствата на общината, а негови заместник-кметове директно или чрез подставени лица въртяха суперпечаливш бизнес с общината. Общинските съветници пък имайки свои спортни клубове сами гласуваха солидните суми, с които да се подпомагат техните частни клубове. Да не говорим за охранителни фирми, собственост на общински съветници или свързани с тях лица, които договаряха фиктивна охрана на общински обекти и смъкваха огромни пари от гърба на видинлии.
Не може обаче да такова нещо да има повече в делата на общината! Или ще се грижиш за обществото, или ще си гледаш бизнеса с общината и ще печелиш от нея. Не може да се съвместяват двете!

Дръжте се далеч от лоша компания
Ако увиеш в чиста хартия портокали, тя ще замирише на цитросови плодове. Ако увиеш риба, хартията ще започне да излъчва миризмата на рибата – тя вече не издава миризмата на себе си, а на това, което сте увили в нея. Така и човек по природа е чист и свят. Но той придобива зли качества, като се събере с лоша компания.
Коя е компанията, която прави съветника добър или лош? Членовете на „Ротари клуб”, на „Лайънс клуб” са добри, те са дарители, а не консуматори. В тези клубове те дават от своя джоб на нуждаещите се, но влизайки в общината, почват да смучат от нея. Да смучат жадно, с настървение и опиянение. Да, в предишния мандат на ОбС – Видин немалко от същите хора използваха кметското, зам.-кметското и съветническото място предимно за лична изгода.
Затова, вие – сега дали клетва съветници – дръжте се далеч от старата лоша компания. Присъединете се към компанията на тези, които имат чувство на дълг към обществото, което ги е избрало. За добрите хора истинското щастие е не когато те печелят, а когато правят добро за другите. Така получават любовта и почитта на хората.

в.НИЕ


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.