Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Няма да има скука във видинската политика

01.09.2012 · Posted in Новини

видинския общински съвет

видинския общински съвет

2011-та завърши с интересни стълкновения между различните политически формации във видинския общински съвет.
Заседанието на 29 декември предвиждаше 12 точки. Разбира се, публиката най-много се интересуваше от предложенията на кмета Герго Гергов за определяне на план-сметка за необходимите разходи за извършване на дейностите, свързани с твърдите битови отпадъци в община Видин през 2012 г., за промяна на наредбите на
Общински съвет – Видин за определяне размера на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Видин.
От комисиите, където тези предложения бяха разгледани в предишните дни, излизаха противоположни мълви – едни шепнеха, че новият кмет имал намерението да обложи гласоподавателите си с непосилни данъци, други обаче твърдяха, че с минималните промени хем видинските фирми ще бъдат облекчени в дейността им, хем натоварването на гражданите няма да бъде осезаемо, но ще даде възможност
на Общината да участва в печеливши за нея проекти, защото при сега запорираните сметки няма откъде да се вземат пари, за да се „завърти колелото”.
В началото на заседанието Гергов обаче изненадващо за опозицията си изтегли тези си предложения. Това дотолкова я обърка, че съветниците на ГЕРБ и „Атака” се принизиха на столовете си все едно са се изпарили от залата докато отмине гласуването за обяснението на Кирил Матеев, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Видин, в какво конкретно се състои оттегленото увеличаване на такса битови отпадъци и данък недвижимо имущество: „Идеята е продиктувана от лошото финансово състояние, в което се намира
Община Видин в момента и предложението беше свързано със следното: увеличаване на такса битови отпадъци от два промила на три промила за жилищните имоти. Това на 100-квадрата жилище щеше да доведе до увеличение на годишна база от 38 лв. на 57 лв. (19 лв. увеличение), което на средномесечна база е 1,58 лв. Увеличението при данъците – специално данък недвижимо имущество – като предложение бе за промяна от 1,2 промила, на 1,5 промила или завишаване с 0,3 промила, което на годишна база означава – в момента гражданите плащат 22,80 лв., предложението беше за 28,50 лв. или 5,50 лв. увеличение на годишна база или средномесечно говорим за 48 стотинки”.
Изказването бе последвано от пространно обяснение на представителката на ГЕРБ Росица Кирова как бойкоборисовите съветници били също за оттегляне на тези точки от дневния ред. Това накара Гергов да
й напомни: „Точките вече са оттеглени и това, което искахте да кажете, щеше да бъде интересно, ако бяха останали за гласуване”.
След което обясни: „Причината за оттеглянето на това предложение – и искам да уверя в това цялото видинско гражданство – е, че в Община Видин се водеха много дискусии и се консолидира общото мнение на
общинските съветници и председателите на групите, че такова увеличение към настоящия момент не би дало този резултат, на който ние разчитаме. Така че още една година време ще продължим да работим при ситуацията, която е в момента и не бихме могли да очакваме някакво драстично положително развитие.
Разбира се, ако Общината беше в добро финансово състояние и някой предложеше увеличение на данъците, това щеше да бъде престъпление, но е категорично ясно, че общината е на нейните граждани и ако те искат да се сравняват с Монтана и Враца, които са най-близо, трябва да плащат цената, която плащат нашите съседи. А предложението, което беше направено, е по-ниско от това, което плащат и са плащали нашите най-близки съседи от Монтана и Враца”.
Питанията на съветниците също бяха интересни за гражданството. За съжаление в ОбС – Видин вече години наред публиката не узнава отговорите на кмета, когато те са дадени писмено. Дори и другите съветници остават в неведение. Затова и Борислав Василев се възмути: „Смисълът на тези питания към кмета на общината е форма на контрол. Но тя не може ефективно да се осъществява, ако се разменят само реплики между питащия и кмета без останалите общински съветници да са наясно за какво става дума и какъв е точно отговорът. И считам, че духът на нормата в правилника за работата на общинския съвет е точно такъв – да се осъществи ефикасно тази форма на контрол и тогава, когато съветникът пожелае, наред с отговора, който се прави, според мен задължително от трибуната в заседание, да му бъде предоставен и писмен такъв – съветникът по закон има правото да получава информация за работата и дейността на администрацията”. За разлика от предшествениците си Гергов прие да дава двата вида отговор: „За да бъдат четени отговорите, трябваше да ги изготвим в по-съкратен вариант. Моето желание обаче е за пълна прозрачност и максимална изчерпателност”. Вярваме, че от следващото заседание всички видинлии ще узнават кой съветник какво пита и ще чуват пълния кметски отговор. Засега обаче се задоволяваме само от това, което се разбра от питанията на Кръстьо Спасов от БСП и на Росица Кирова от ГЕРБ.
Спасов: „Моето питане бе кратко – какъв е размерът на общо начислените и изплатени възнаграждения на общинските съветници за деветмесечието на тази година /2011 Бел. ред./. От отговора на кмета става ясно, че начислените възнаграждения са в размер на 116 529 лв., а на председателя на ОбС – 19 789 лв.
Считам, че тази сума е сериозна и искам да Ви върна на заседанието от 1 декември, когато направих предложение – с оглед на тежкото финансово състояние на Общината ние, общинските съветници, да се откажем от нашите възнаграждения, защото считам, че тази сума щеше да подпомогне сериозно Общината. И съжалявам, че не приехте това мое предложение”.
кирова: “На 16 декември отправих едно напомняне към кмета на община Видин и благодаря за коректния отговор на въпроса ми, свързан с футболен клуб „Бдин”. Въпросът ми касае сумите, изплатени на ФК „Бдин” за последните 4 години – зададох въпроса си не само, за да упражним контрол, а и по отношение на поставяне на диагноза - аз съм започнала да правя собствена. „За последните 4 години са изплатени 537 570 лв. субсидия, гласувана от ОбС – Видин”. Това обаче е грешно в справката – субсидията, гласувана в ОбС – Видин, за миналата година е 35 хил. лв., за по-миналата – 30 хил., а изплатените средства за 2010 и 2011 г., ако добре
мога да смятам, са около 400 хил. лв. – тоест има неправомерно изразходвани средства, превеждани без правно основание към футболния клуб на Видин. И тъй като търсим причините за изтичане на средства от
тази община – нямам нищо против да се развива спортът, но това е професионален футболен клуб и той би трябвало да се издържа главно от спонсори. Както и разходите за поддръжка на спортната база на стадион
„Георги Бенковски” – съгласно справката те са 99 032 лв., а само ако погледнем капиталовите разходи и актуализацията на бюджета, там има заложени едни около 250 хил. лв. независимо от това, че не са изплатени”.

в.НИЕ бр.1   5 – 8 януари 2012 г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.