Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Няколко писма до кмета и баш кмета

09.19.2012 · Posted in Новини

Кмете знам че  четеш тоя блог :) ))  и виж хората които са те издигнали и подкрепили какво пишат и искат от теб.

Предложение от ГЕРБ

Предложение от ГЕРБПредложение от ГЕРБ

За „синята зона“

Решението ми да напиша този материал е продиктувано от множеството обаждания и разговори с мен по повод така наречената „синя зона“. Хората питат и задават въпроси и съм принуден да отговарям за действията и решенията на други хора, наречени още „бащиците“ на града и градоначалници. В същото време във фейсбука бликат множество коментари и то доста солено критични по това събитие за общината – въвеждането на зона за платено паркиране. Жителите недоумяват, че при тази криза и ниски заплати при нас още ли кожи ще има се свалят от гърбовете. Хората питат защо пред едни институции няма синя зона – пред сградата на МВР, Областната управа, паркинга до съда, а пред други има. Защо пред една поликлиника няма, а пред други даже и на двете страни на уличното платно. А на ул. „Общинска“ живеещите там, къде да си паркират автомобилите? Въпроси, въпроси, а отговори не се намират. Та ул. „Широка“ идеален център ли е? А ул. „Дунавска“? А защо не и на ул. „Цар Александър II“? Какви са целите на тази „синя зона“. Ако е да се въведе ред в уличното движение, в което много се съмнявам, защо тогава самата начертана зона е в нарушение на Закона и Правилника за движение по пътищата. Защо първо тротоарите не се освободят от автомобилите и строителните материали, да се поставят необходимите пътни знаци, да се санкционират нарушителите, а после да помислим за паркингите. А кой ще напълни кратерите по уличните платна та дори и в самия център. И какво излиза, че да ползвам услугите на пощата, гарата, „В и К“, Речна гара, митница, детски кътове, магазини и т.н., първо трябва да си платя на общината, а след това и на тях. Да, едни ги улесняваме, а други ги затрудняваме. Много примери могат да се посочат. Но по-важното е, че хората негодуват и не приемат това решение. Известно е, че финансовия резултат от досега функциониращите паркинги е отрицателен. С тази „синя зона“ ли ще напълните бюджета на общината? Една приумица, която породи само псувни и отрицателни нагласи. А къде ви е общественото допитване, къде ви е наредбата, къде и как разгласихте на хората. А зимата как ще видиш „синя зона“ под непочистения сняг? Кажете! Защо няма Наредбата за организация за движението в сайта на общината? Къде е прозрачността? Да показваш воля на инат е най-малко глупаво. Общината има толкова много и по-важни проблеми, които искат общественото съгласие, обосновка, законосъобразни решения, истинска воля за подобряване на вече изградения негативен образ на този областен град – а не да си ходим на лов без предпазна жилетка и да ритаме топка. Е, разбра се че „синята зона“ се отлага. И тая работа не свършиха както трябва.

Пламен Станкулов

ДО
Г-Н ГЕРГО ГЕРГОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ВИДИН

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ТРИФОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ВИДИН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

При срещи и разговори, които провеждаме с граждани от община Видин многократно се изразиха възражения относно въведената „Синя зона“ – платено паркиране на територията на общината. Несподеляме това решение и считаме тази мярка за нецелесъобразна и социално неоправдана.
Въвеждането на платено паркиране се е наложило като мярка, която има за цел облекчаване на движението в центъра на големите градове. Там струпването на множество паркирани автомобили създава проблеми за трафика и за нормалното придвижване на гражданите от и към работните им места, социални и здравни заведения. То се въвежда там, където има силно развит градски транспорт – Трамвай, Тролейбус, Метро, за да стимулира гражданите да го ползват. Във Видин няма развит градски транспорт. Именно заради това, с цел редуциране броя на паркираните автомобили са въведени такси за паркиране по улиците и площадите.
Очевидно е и за живеещите в общината и на гостите на града, че подобно струпване на леки и товарни автомобили, които създават проблеми на движението във Видин не се наблюдава. Обезлюдяването на Видин едва ли е предпоставка за такава ситуация.
Обосноваването на въведената „Синя зона“ с липсата на приходи в бюджета на общината е най-малкото нелепо. Недопустимо е да бъдат принуждавани гражданите в най-бедният град в целия Европейски съюз да поемат социалната тежест на проблемите на общинския бюджет. Общинският съвет и кметът на общината следва осъществяват политика с цел повишаване на жизнения стандарт на гражданите, а не в тяхна тежест.
Необосновано висока е и въведената такса за паркиране за един час от 1 лев. За гражданина на общината, който е принуден да ползва автомобила си, за да се придвижи до работното си място, тъй като в града няма развит градски транспорт това ще струва около 160 лв. на месец. Като имаме предвид средната месечна работна заплата за града, която по данни на НСИ е в размер на 475 лв. – таксата се превръща в голям разход за домакинствата. Да не коментираме големия брой безработни и пенсионери.
Платеното паркиране и цялата реорганизация на движението на територията на града създава повече проблеми, отколкото решава. Затруднява се допълнително достъпа до училища, детски градини, социални и болнични заведения, административни и данъчни служби. Още повече, че обхвата на платеното паркиране обхваща голяма част от територията на град Видин, където досега няма проблеми с паркирането. Той надхвърля централната градска част и създава впечатление за липса на критерии за оценка на натовареността на движението.
В гр. Видин има изградени и сега общински паркинги и е необяснимо тяхното механично включване в „Синята зона”. Смисълът им е да се ползват при поносими цени за покриване на разходите по поддръжка, а не за допълнителна печалба.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вие сте издигнати от Българската социалистическа партия и очакванията на членовете и симпатизантите на партията и широката общественост са за една местна политика, която държи сметка за социалното положение на гражданите. Привеждането в действие на едно решение на предишния общински съвет, актуализирано сега, включително без обществено обсъждане е обществено нецелесъобразно.
Поради това се обръщаме към Вас за преосмисляне на това решение в съответствие с интересите на гражданите и техните икономически възможности.

18.09.2012г. МИХАИЛ МИКОВ
Народен представител и
Член на Изпълнителното бюро на НС на БСП

ФИЛИП ПОПОВ
Председател на Областния съвет на БСП и
Член на Националния съвет на БСП

ДО
Г-Н ГЕРГО ГЕРГОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ВИДИН

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ТРИФОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ВИДИН

ОТКРИТО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРГОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ТРИФОНОВ,

Изразяваме сериозното си безпокойство по отношение на въвеждането на платено паркиране “Синя зона” в община Видин. Това решение на общински съвет – Видин е поредния обезкуражителен сигнал за малкото останали, със своите семейства млади хора в гр. Видин.
Една такава мярка ще бъде допълнителна социална тежест за младите хора в общината, където и без това има сериозен проблем с младежката безработица и младежката заетост.
Таксата за платено паркиране ще натовари скромните бюджети на малкото останали млади семейства в общината, особено при неналичието на алтернативен транспорт. Същевременно ще затрудни достъпът до училищата и детските градини на техните деца.
Създават се непосилни икономически тежести за инициативните млади хора, занимаващи се с загиващия малък и среден бизнес.
Считаме за нецелесъобразно въвеждането на “Синя зона” в град със затихващи функции – най-бедният в ЕС, в който все повече се задълбочава демографската криза и отлива на млади хора от Общината. Решението да бъде въведена т. нар. “Синя зона” ще задълбочи проблемите с трафика и паркирането в Общината и гражданите няма да бъдат улеснени. Особено при цялостното отсъствие на паркинги в града.
Политиката на кмета и общинския съвет трябва да бъде насочена към създаване на младежка заетост и благоприятни условия за развитие на малък и среден бизнес, както и поддържане на дискусия за проблемите на младежите в общината. Вместо това се налага едно решение, което създава пречки пред младите хора без да бъдат поканени техни представители, които да вземат участие в обществена дискусия и мнението им да бъде отразено при вземане на решението.
Считаме, че е редно да има прозрачност по отношение на обществените поръчки за управление на “Синята зона”, ежемесечен счетоводен отчет. Приходите ще бъдат ли реинвестирани в града?
Кой ще плаща за изтриващата се вече маркировка на “Синята зона” в сегашния й широк мащаб. Нужно ли беше да се наема външна фирма, при наличието на толкова местни фирми?
Няма ли да се препълнят и блокират малкото останали свободни паркоместа в междужилищните райони?
Новата организация на движението създава чувството на липса на комуникация между различните държавни институции.
Има ли съгласуван проект за новата организация на движението и паркирането с компетентните органи?
Според нас въвеждането на “Синя зона”, както и новата реорганизация на движението не е в услуга на гражданите. Това решение ще задълбочи социалната несигурност, което противоречи на очакванията на младите хора в общината и на социалната политика провеждана и отстоявана от Българската социалистическа партия.
Настояваме за преразглеждане на приетото решение и оправдаване гласуваното ви доверие от младите хора в общината.

МО БСП – Видин
Димитър Велков
Член на НС на МО БСП,
Областен Председател на
МО БСП – Видин


One Response to “Няколко писма до кмета и баш кмета”

 1. plamen_vd казва:

  До Кмета
  на община Видин
  г-н Герго Гергов

  ПИТАНЕ
  от Пламен Йорданов Станкулов
  гр.Видин, ул. „Градинска” №7

  На основание Правилника за организация и дейност на ОбС – Видин и взаимодействие с общинската администрация раздел IX, чл.91 и 92 моля да ми бъде отговорено писмено на въпроса: „Какви мерки сте предприели към отговорните длъжностни лица от общинската администрация, които в продължение на една година не са Ви предупредили, предоставили или скрили подписания договор между бившия кмет Видов и видинската фирма за обслужване на така наречената „синя зона”. Договорът е подписан и от главен счетоводител и е заведен в деловодството. Моля за отговор.

  15.10.2012г. С уважение: Пл. Станкулов гр.Видин

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.