Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Нови такси в община Кула

Днес на заседание на Общински съвет – гр.Кула общинските съветници от ГЕРБ, СДС и РЗС показаха, какво е това дясна политика – орязване на социални придобивки и увеличени многократно местни такси за услуги. Съветниците от БСП остро реагираха на предложението за увеличение на такса детска градина с 25%, увеличава се такса ритуал “Именуване” (Кръщене) и ритуал “Гр. Брак” с 333%, увеличава се такса за издаване на дубликат от подадени данъчни декларации с 500% и всичко това е абсурдно в тази тежка демографска криза. Съветниците от БСП се противопоставиха категорично на направените предложения за увеличение на местните такси и напуснаха заседанието на общинския съвет. Така съветниците от БСП за пореден път се разграничиха от управлението на ГЕРБ и сателитите им, тяхната антисоциална политика и прехвърлянето на тежестите върху населението на все по-обедняващия Кулски край. Размера на приетите такси ще бъде атакуван пред Областния управител и съда. Прилагаме таблица на вече приетото от ГЕРБ, СДС и РЗС увеличение на някои по-важни такси и услуги в община Кула.

-         Ритуал “Именуване” (Кръщене) – увеличение с 333%

-         Ритуал “Гр. Брак” – увеличение с 333%

-         Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – увеличение с 66%

-         Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – увеличение с 66%

-         Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации – увеличение с 500%

-         Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения – увеличение с 66%

-         Дубликат на удостоверение за раждане и гр. брак – увеличение с 100%

-         Повторно издаване на препис-извлечение oт акт за смърт – увеличение с 200%

-         Удостоверение за идентичност на имена – увеличение с 200%

-         Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – увеличение с 200%

-         Удостоверение за наследници – увеличение с 200%

-         Заявяване на постоянен адрес – увеличение с 250%

-         Адресна регистрация – увеличение с 250%

-         Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – увеличение с 333%

-         Сватбен ритуал в крепостта “Кастра Мартис” – увеличение с 250%

-         Изготвяне на скица на имот – увеличение с 200%

-         Презаверка на скица – увеличение с 200%

-         Издаване на разрешение за строеж – увеличение с 250%

-         Продажба на общинско жилище – увеличение с 66%

-         Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост – увеличение с 200%


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.