Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Колко сме и къде сме в сравнение с останалите областни градове?

04.08.2011 · Posted in Новини

В област Видин 59% от „селението е над 65 години и по този показател сме на първо място в страната

В област Видин 59% от „селението е над 65 години и по този показател сме на първо място в страната

ВЪВ ВТОРНИК, 5 април, по едно и също време в двадесет и осемте областни града, бяха оповестени резултатите от 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Резултатите, както подчерта Емилия Лазарова, директор на Териториално статистическо бюро – Видин, са засега само експресни и касаят показателите за брой, пол и възраст, останалите, между които и тези за етническите групи в страната, ще бъдат дадени в началото на юли.
Колко сме и къде сме в сравнение с останалите областни градове?
- В област Видин 59% от „селението е над 65 години и по този показател сме на първо място в страната
- На първо място сред областните градове сме и по намаляване на Жителите между двете поредни преброявания – от 2001 до 2011 година Видин се е стопил с 10 000 човека

Във Видинска област живеят 99 016 човека, от които 62 662 са в градовете, а 36 354 – в селата. Половото съотношение е 1047 жени на 1000 мъже. Броят на домакинствата е 41 796, средният брой лица в тях- 2.4. Тоест, едно домакинство, за съжаление, обикновено е от двама възрастни, а не от семейство с едно дете. Тази констатация се потвърждава и от възрастовата структура на населението в областта-до 18 годишна възраст са едва 15%, от 18 до 64 – 26% и над 65-го-дишна възраст- 59%. “Това е най-лошият ни показател и по него сме на първо място в страната”, подчерта Емилия Лазарова. Причините са известни – демографски промени, започнали не от вчера и днес, а от близо половин век, миграция към по-големите градове в страната, както и емиграция в чужбина. Сравнителните данни от преброяванията сочат, че най-много сме били в периода от 1901 до 1946 г. -в областта тогава са живеели 194 000 човека, около 130 000 сме били преди десет години.

Община Белоградчик…………………….6494
гр.Белоградчик …………………………..5090
Община Бойница …………………………1311
Община Брегово …………………………5454
гр.Брегово ………………………………..2494
Община Видин ………………………….61893
гр.Видин …………………………………47138
Община Грамада…………………………1970
гр.Грамада ……………………………….1433
Община Димово………………………….6379
гр.Димово ………………………………..1175
Община Кула……………………………..4630
гр.Кула ……………………………………3174
Община Макреш …………………………1606
Община Ново село ………………………2927
Община Ружинци ………………………..4296
Община Чупрене ………………………..2056

Анализът на тези показатели показва, че 62 % от населението на областта живее в община Видин. Под 2 000 човека са общините Бойница, Макреш и Грамада. Или в сравнение с 2001 година, когато е било предпоследното преброяване, населението на областта е намаляло с 31 078 човека. Отрицателният естествен прираст е 16 668 човека, отрицателният механичен прираст – 7 937 човека. “Остават 6 473 човека, които всъщ-ност са икономическите емигранти”, обяснява несъответствието Емилия Лазарова и подчертава, че седем-осем областни града, сред които Монтана, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян и Кюстендил, са след нас по брой на населението. Както и че Димово е сред десетте най-малки града в страната. Споменава още, че за послед-ните десет години Видин е намаляло около 10 000 човека и че това е най-голямото намаление за един областен град в страната.
Що се отнася до селата в областта, в 23 от тях живеят под 50 човека, в 29 – до сто, в 28 – до двеста, в 17 – до триста, в 14 – до петстотин и пак в 23 – над 500 човека. Най-малолюдното село е Шипикова махала, община Бойница, в което засега има само 5 човека, най-голямото – Арчар, наброяващо 2 000 човека.
Преброяването сочи още, че в областта има 53 297 сгради, като в градовете те са 12 270, а в селата – 32 917. Вилите са 1 062, жилищата – 67 705. Средният брой лица в едно жилище е 1.5, още един показателза все по-застаряващото население в областта.
А колко сме в страната?  ”7 351 234″, сочат данните от преброяването, но Емилия Лазарова обясни, че се броят само хората, които повече от година живеят в България и че след преброяването в другите страни – членки на ЕС ще можем да разберем точния брой на българите. Само в Европа обаче, защото в САЩ няма отделна графа за емигрантите, работещи там – те са включени под общия знаменател “граждани на Европейския съюз”. Няма данни и за нарушения по време на преброяването, като не броим разпространената брошура, за която писа в. ВИДИН, предлагаща определени привилегии за определилите се като “румънци”. Нещо повече – Националният статистически институт е изпратил благодарствено писмо до областния управител за добрата работа на 657-те преброители и 259-те контрольори, които ще получат полагащото им се възнаграждение до 20 април.
И една неофициална информация, както изтъкна Емилия Лазарова, получена по време на пребро-яването – във Видин са регистрирани 4 500 роми. Колко са били в миналите избирателни списъци и колко ще бъдат в бъдещите такива, е друг въпрос.

Лора Владимирова в.Видин 7-10 април 2011г. брой 26


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.