Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Една година Харта – една година дялкане на баницата

11.12.2012 · Posted in Новини, Пътища, Сгради

Една година Харта – една година дялкане на баницата

 Хартата е подписана от пет партии и коалиции. Голям шум се вдигна и само хвалби в медиите по този повод. Трябва да се знае, че съгласно Устава на БСП такъв документ се подписва след санкция от Общинския съвет на БСП – Видин, а до ден днешен такава няма. Вярно, че всичко беше Видов и ГЕРБ да се катурнат от власт, но никой тогава не предположи, че това е една сделка на определени хора за последваща лична употреба. Но да говорим за Хартата. Обещаха ни честно управление с няколко подточки от които:

-         Пълна ревизия на общината и на всички договори – това чудо не се случило;

-         Делегиран бюджет за населените места – и това го няма. Всеки кмет се оправя кой както може.

Грандиозни неща се обещаха като стратегия за туризма, създаване на работни места, инвестиции в младите хора, Видински Свободен Университет (един министър и депутат ни обещаха даже и Алма Матер). Е, и как възстановихме всички дейности в МБАЛ „Св. Петка” и модернизирахме здравните пунктове в селата, когато пациентите бягат в Лом и Враца. Блеснаха житата и чак се загрижихте за сигурността на гражданите чрез изграждане на общинска полиция. И така откритото управлявате, че забранихте да се дава всякаква информация, защото дупетата ще лъснат. Такива управленчески екипа си направихте, че чак ги сложихте да събират пари от „синята зона”. Да, служителите от общинската администрация бдят в пек и дъжд, събират левчета и псуват ли, псуват (познайте кого).

Хартата си остана една хартия, чрез която се задоволиха личните амбиции на някои хора. Ако проследим станалото през тази една година не можем да кажем, че е нещо добро за нас гражданите, а виж за някои съветници – да. Някои твърдят, че Хартата означавала акционерно дружество с няколко вожда, които дърлят ли дърлят баницата. Опитаха се да увеличат данъците и промилите, но някои достойни съветници скочиха. Сега ни натресоха „синя зона”. Как звучи само „Вярваме, че Видин може да бъде град, в който хората живеят добре, имат работа и децата им остават тук”. Ей, Видин и без вас е бил град, но дали ще остане не се знае, хората не живеят добре, нямат работа, а децата им – дим да ги няма. Другари и господа дърлещи, отворете си очите и се засрамете. От розови сънища ще се подмокрите.

Пламен Станкулов


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.