Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Един град в капана на транспортен хаос

09.12.2012 · Posted in Без категория

Синя зона във ВидинМиналата седмица на гости дойде вуйчо ми от Плевен. Той пътува със собствения си автомобил и първите му думи бяха, че от дупките по пътя, довеждащ до нашия край, му се е разместило ченето.

А след това заобяснява какъв хаос е на входа на Видин, предизвикан от виещите се отклонения, които би трябвало да уреждат движението към непуснатия все още Дунав мост 2, а всъщност само объркват влизащите в града.

Особено трудно е за хората, които не са оттук – те се оказват захвърлени в един транспортен абсурд.
Защото доскоро широкият път, извеждащ от Видин, сега изведнъж се стеснява наполовина от абсурдно
изградените от сами него водещи незнайно накъде отклонения, след което някои отново се вливат в че-
тирилентовото му платно (виж снимката вдясно). Тази класика за идиотска дезорганизация на движението е не по-малко объркваща и за видинските шофьори, които се питат кому е било нужно да се правят толкова отклоненийца, а правият път да бъде премахнат!
Така след като бул. „Панония” беше фактически запушен след построяването на трите кръгови, които вуйчо ми също не пропусна да отбележи като инфраструктурен абсурд (кой недозрял мозък е поискал кръгово между двулентова улица – някогашната „Ленин”, и две трилентови платна с разделителна ивица на булевард „Панония”?!), входната артерия за Видин също беше запушена. За запушването на другите изходи от града със също такива недомислени транспортни съоръжения Общината вече беше осъдена и плаща на засегнатите фирми по стотици хиляди лева! Да не говорим, че испанската фирма-изпълнител и на моста с нехайството си блокира входовете и изходите на Видин вече трета година над предвиденото! И никой от правителството не хае за това!!
Но може транспортноинфраструктурният абсурд да не спре дотук. На проведени в края на юни и първата половина на юли заседания на Областния съвет по безопасност на движението един от обсъжданите въпроси е за организация на движението по ул. „Цар Александър II”, която видинлии знаят като „Тодор Петров”. Предложената нова организация всъщност се изразява в разделяне на платното за движение на две равни части. Областният управител Цветан Асенов иска улицата да се раздели на две двулентови платна, отделени с бетоновите елементи тип „Ню Джърси”, които ще останат след изграждането на прилежащата инфраструктура на моста Видин-Калафат.
Мотиви за предложението му са, че по този начин ще се избегнат конфликтните точки по булеварда, дължащи се на безразборното паркиране на автомобили и пресичането на пешеходци по цялото му протежение.
Тези конфликтни точки обаче биха могли много лесно да бъдат избегнати като просто контролните органи санкционират неправилно спиращите и паркиращи шофьори, както и безразборно пресичащите улицата пешеходци (две явления, които са типични не само за тази улица, но и за много други в града).
От няколко дни беше очертана и т.нар. „синя зона”, която веднага направи още по-непроходими
централните улици. Защото освен в очертаната с хубав син цвят част от улицата за паркиране, в отсрещната страна също спират коли.
И разминаването на движещите се превозни средства става невъзможно
Милена Милкова в.НИЕ бр. 66 ПОНЕДЕЛНИК – сряда 10 – 12 септември 2012 г


4 Responses to “Един град в капана на транспортен хаос”

 1. plamen_vd казва:

  За „синята зона“

  Решението ми да напиша този материал е продиктувано от множеството обаждания и разговори с мен по повод така наречената „синя зона“. Хората питат и задават въпроси и съм принуден да отговарям за действията и решенията на други хора, наречени още „бащиците“ на града и градоначалници. В същото време във фейсбука бликат множество коментари и то доста солено критични по това събитие за общината – въвеждането на зона за платено паркиране. Жителите недоумяват, че при тази криза и ниски заплати при нас още ли кожи ще има се свалят от гърбовете. Хората питат защо пред едни институции няма синя зона – пред сградата на МВР, Областната управа, паркинга до съда, а пред други има. Защо пред една поликлиника няма, а пред други даже и на двете страни на уличното платно. А на ул. „Общинска“ живеещите там, къде да си паркират автомобилите? Въпроси, въпроси, а отговори не се намират. Та ул. „Широка“ идеален център ли е? А ул. „Дунавска“? А защо не и на ул. „Цар Александър II“? Какви са целите на тази „синя зона“. Ако е да се въведе ред в уличното движение, в което много се съмнявам, защо тогава самата начертана зона е в нарушение на Закона и Правилника за движение по пътищата. Защо първо тротоарите не се освободят от автомобилите и строителните материали, да се поставят необходимите пътни знаци, да се санкционират нарушителите, а после да помислим за паркингите. А кой ще напълни кратерите по уличните платна та дори и в самия център. И какво излиза, че да ползвам услугите на пощата, гарата, „В и К“, Речна гара, митница, детски кътове, магазини и т.н., първо трябва да си платя на общината, а след това и на тях. Да, едни ги улесняваме, а други ги затрудняваме. Много примери могат да се посочат. Но по-важното е, че хората негодуват и не приемат това решение. Известно е, че финансовия резултат от досега функциониращите паркинги е отрицателен. С тази „синя зона“ ли ще напълните бюджета на общината? Една приумица, която породи само псувни и отрицателни нагласи. А къде ви е общественото допитване, къде ви е наредбата, къде и как разгласихте на хората. А зимата как ще видиш „синя зона“ под непочистения сняг? Кажете! Защо няма Наредбата за организация за движението в сайта на общината? Къде е прозрачността? Да показваш воля на инат е най-малко глупаво. Общината има толкова много и по-важни проблеми, които искат общественото съгласие, обосновка, законосъобразни решения, истинска воля за подобряване на вече изградения негативен образ на този областен град – а не да си ходим на лов без предпазна жилетка и да ритаме топка. Е, разбра се че „синята зона“ се отлага. И тая работа не свършиха както трябва.

  Пламен Станкулов

 2. ivailo казва:

  Кмета е ваш, Председателя на ОБС е ваш както и повечето общински съветници вие сте ги избрали да ви напътстват в живота … ето резултатите

 3. plamen_vd казва:

  ДО
  Г-Н ГЕРГО ГЕРГОВ
  КМЕТ НА
  ОБЩИНА ВИДИН

  ДО
  Г-Н ПЛАМЕН ТРИФОНОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
  ВИДИН

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  При срещи и разговори, които провеждаме с граждани от община Видин многократно се изразиха възражения относно въведената „Синя зона“ – платено паркиране на територията на общината. Несподеляме това решение и считаме тази мярка за нецелесъобразна и социално неоправдана.
  Въвеждането на платено паркиране се е наложило като мярка, която има за цел облекчаване на движението в центъра на големите градове. Там струпването на множество паркирани автомобили създава проблеми за трафика и за нормалното придвижване на гражданите от и към работните им места, социални и здравни заведения. То се въвежда там, където има силно развит градски транспорт – Трамвай, Тролейбус, Метро, за да стимулира гражданите да го ползват. Във Видин няма развит градски транспорт. Именно заради това, с цел редуциране броя на паркираните автомобили са въведени такси за паркиране по улиците и площадите.
  Очевидно е и за живеещите в общината и на гостите на града, че подобно струпване на леки и товарни автомобили, които създават проблеми на движението във Видин не се наблюдава. Обезлюдяването на Видин едва ли е предпоставка за такава ситуация.
  Обосноваването на въведената „Синя зона“ с липсата на приходи в бюджета на общината е най-малкото нелепо. Недопустимо е да бъдат принуждавани гражданите в най-бедният град в целия Европейски съюз да поемат социалната тежест на проблемите на общинския бюджет. Общинският съвет и кметът на общината следва осъществяват политика с цел повишаване на жизнения стандарт на гражданите, а не в тяхна тежест.
  Необосновано висока е и въведената такса за паркиране за един час от 1 лев. За гражданина на общината, който е принуден да ползва автомобила си, за да се придвижи до работното си място, тъй като в града няма развит градски транспорт това ще струва около 160 лв. на месец. Като имаме предвид средната месечна работна заплата за града, която по данни на НСИ е в размер на 475 лв. – таксата се превръща в голям разход за домакинствата. Да не коментираме големия брой безработни и пенсионери.
  Платеното паркиране и цялата реорганизация на движението на територията на града създава повече проблеми, отколкото решава. Затруднява се допълнително достъпа до училища, детски градини, социални и болнични заведения, административни и данъчни служби. Още повече, че обхвата на платеното паркиране обхваща голяма част от територията на град Видин, където досега няма проблеми с паркирането. Той надхвърля централната градска част и създава впечатление за липса на критерии за оценка на натовареността на движението.
  В гр. Видин има изградени и сега общински паркинги и е необяснимо тяхното механично включване в „Синята зона”. Смисълът им е да се ползват при поносими цени за покриване на разходите по поддръжка, а не за допълнителна печалба.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Вие сте издигнати от Българската социалистическа партия и очакванията на членовете и симпатизантите на партията и широката общественост са за една местна политика, която държи сметка за социалното положение на гражданите. Привеждането в действие на едно решение на предишния общински съвет, актуализирано сега, включително без обществено обсъждане е обществено нецелесъобразно.
  Поради това се обръщаме към Вас за преосмисляне на това решение в съответствие с интересите на гражданите и техните икономически възможности.

  18.09.2012г. МИХАИЛ МИКОВ
  Народен представител и
  Член на Изпълнителното бюро на НС на БСП

  ФИЛИП ПОПОВ
  Председател на Областния съвет на БСП и
  Член на Националния съвет на БСП

 4. plamen_vd казва:

  ДО
  Г-Н ГЕРГО ГЕРГОВ
  КМЕТ НА
  ОБЩИНА ВИДИН

  ДО
  Г-Н ПЛАМЕН ТРИФОНОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
  ВИДИН

  ОТКРИТО ПИСМО

  УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРГОВ,
  УВАЖАЕМИ Г-Н ТРИФОНОВ,

  Изразяваме сериозното си безпокойство по отношение на въвеждането на платено паркиране “Синя зона” в община Видин. Това решение на общински съвет – Видин е поредния обезкуражителен сигнал за малкото останали, със своите семейства млади хора в гр. Видин.
  Една такава мярка ще бъде допълнителна социална тежест за младите хора в общината, където и без това има сериозен проблем с младежката безработица и младежката заетост.
  Таксата за платено паркиране ще натовари скромните бюджети на малкото останали млади семейства в общината, особено при неналичието на алтернативен транспорт. Същевременно ще затрудни достъпът до училищата и детските градини на техните деца.
  Създават се непосилни икономически тежести за инициативните млади хора, занимаващи се с загиващия малък и среден бизнес.
  Считаме за нецелесъобразно въвеждането на “Синя зона” в град със затихващи функции – най-бедният в ЕС, в който все повече се задълбочава демографската криза и отлива на млади хора от Общината. Решението да бъде въведена т. нар. “Синя зона” ще задълбочи проблемите с трафика и паркирането в Общината и гражданите няма да бъдат улеснени. Особено при цялостното отсъствие на паркинги в града.
  Политиката на кмета и общинския съвет трябва да бъде насочена към създаване на младежка заетост и благоприятни условия за развитие на малък и среден бизнес, както и поддържане на дискусия за проблемите на младежите в общината. Вместо това се налага едно решение, което създава пречки пред младите хора без да бъдат поканени техни представители, които да вземат участие в обществена дискусия и мнението им да бъде отразено при вземане на решението.
  Считаме, че е редно да има прозрачност по отношение на обществените поръчки за управление на “Синята зона”, ежемесечен счетоводен отчет. Приходите ще бъдат ли реинвестирани в града?
  Кой ще плаща за изтриващата се вече маркировка на “Синята зона” в сегашния й широк мащаб. Нужно ли беше да се наема външна фирма, при наличието на толкова местни фирми?
  Няма ли да се препълнят и блокират малкото останали свободни паркоместа в междужилищните райони?
  Новата организация на движението създава чувството на липса на комуникация между различните държавни институции.
  Има ли съгласуван проект за новата организация на движението и паркирането с компетентните органи?
  Според нас въвеждането на “Синя зона”, както и новата реорганизация на движението не е в услуга на гражданите. Това решение ще задълбочи социалната несигурност, което противоречи на очакванията на младите хора в общината и на социалната политика провеждана и отстоявана от Българската социалистическа партия.
  Настояваме за преразглеждане на приетото решение и оправдаване гласуваното ви доверие от младите хора в общината.

  МО БСП – Видин
  Димитър Велков
  Член на НС на МО БСП,
  Областен Председател на
  МО БСП – Видин

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.