Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Да помогнем на видинската болница

05.08.2011 · Posted in Здравеопазване
Михаил Миков: Да помогнем на видинската болница

Михаил Миков: Да помогнем на видинската болница

До председателите

на Общинските съвети и кметове в област Видин

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас по повод влошеното състояние на МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин. След фалита на болницата в гр. Кула и  изключително тежкото финансово състояние на болницата в гр. Белоградчик в момента има сериозна опасност за функционирането на МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин като  единствена болница за активно лечение във Видинска област осигурява медицинска помощ по всички клинични специалности. Известно е, че във Видинска област има много незаети практики за общопрактикуващи лекари.

Изключително ниското заплащане на лекарите и медицинските специалисти води до тяхното напускане.  Това предполага постоянно намаляване на приходите от здравната каса. Липсата на капиталови инвестиции от държавата води до технологична изостаналост, съответно по-ниска ефикасност. В началото на годината беше закрито урологичното отделение. В болницата няма инфекциозно отделение. Държавата като собственик на 71.85 % от капитала не предприема никакви специални грижи за финансовото, кадровото и  технологично укрепване  на МБАЛ „Св. Петка”. Приходите намаляват. Болницата се управлява зле. Но и чисто пазарните правила очертават опасност от изпадане в неплатежоспособност в краткосрочна перспектива. Без субсидиране при нереалистично високите критерии болницата няма да оцелее!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпросът с достъпа до здравеопазване на гражданите би трябвало да е първостепенен за всяка политическа сила, за всеки избран от гражданите в местната или централната власт. За всички ни е ясна демографската  и социално-икономическата ситуация в региона – съответно ниските доходи и известният брой здравноосигурени лица.  Това определя и възможностите на живеещите във Видинска област за достъп до здравеопазване. В обсъжданата на областна здравна карта през миналата година драстично бе намален броя на лекарите специалисти от извънболничната помощ, с които РЗОК може да сключи договор. На този фон съсипването на Видинската болница по същество е финал в ликвидация на здравеопазването в областта.
Уважаеми дами и господа, във връзка с изложеното дотук ви предлагам:
1. На извънредни сесии на общинските съвети да бъдат поканени представители на Министерство на
здравеопазването и ръководството на болницата, за да бъдете запознати вие и гражданите със състоянието и перспективите за развитие на единствената многопрофилна болница в област Видин;
2. Да вземете решение като акционери за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за набелязване на неотложни мерки за спасяване на болницата.(Може да се включи като точка на събранието свикано на 31.05.2011 г.)
3. Да бъдат ангажирани гражданите в широка кампания за спасяване на МБАЛ „Св. Петка”
Уважаеми дами и господа, Вярвам, че ще оцените сериозността на въпроса и ще дадете всичко от себе си за предприемане на действия за спасяване от фалит МБАЛ „Св. Петка”.
Аз от своя страна със средствата на парламентарния контрол и законодателната дейност също ще предприема съответните действия
с Уважение
Михаил Миков
в.НИЕ 5-8 май 2011г. брой 35


3 Responses to “Да помогнем на видинската болница”

 1. Стефан Стефанов казва:

  Господин Миков, чак сега ли забелязахте състоянието на болницата? Нима не знаехте за безобразното й източване през последните 10-15 години? Колко пъти държавата като неин собственик е направила задълбочена ревизия? Случвало ли се е някога да бъдат съпоставени доставните цени на храни, горива, лекарства, консумативи и др. с реалните цени на пазара? Смея да твърдя, че разликата в тези цени понякога е 100%!!! А какво ще кажете за козметичните ремонти правени през последните години, които не отговарят на никакви стандарти? И още, и още…

  А вие застъпвате тезата за ново субсидиране!?!?

  Ако действително милеехте за Видин и региона, щяхте да подадете оставка като депутат в НС, защото с нищо не допринесохте за развитието на Видинска област. Нито вие, нито който и да е друг “наш избраник” !!!!

 2. svetlana казва:

  Двадесет години реформи, недомислиа, безхаберие,корупциа,някои си пълнеха джоба за сметка на обикновените хора и всичко това във всички сфери на живота.Сега жънем горчивите плодове на демографскиа срив и безперспективността в нашиа живот.Кой би могъл да промени тази мрачна картина?Къде са истинскте лидери-неподкупни,мислещи и защитавашти интересите на народа си?Оставаме лошо наследство на децата си. Бог да им е на помощ…

 3. Красимир казва:

  Как не те е срам социалистически охлюв такъв, до вчера не бяхте ли именно вие на власт? Сега се сетил че Видин има болница. Два мандата къде гледа? Болницата е на тоя хал 2 десетилетия, откакто сдадохте властта като комунисти и няколко пъти управлявахте като социалисти. И днес, когато сте най-безпомощната опозиция, каквато и власт бяхте, днес си се сетил да фокусираш внимание върху себе си и лайняната ви партия. “Вижте ме колко мисля за народа”. Сега когато нямаш никаква власт си се сетил да даваш ялови предложение. Простак!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.