Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Гражданите в помощ на управляващите

11.29.2011 · Posted in Новини

Кръгла маса

30.11.2011г.

Първи модул – как се стигна до тук?

-          10:30 – Регистрация на участниците

-          11:00 – Откриване от „Възраждане на Видин”. Водещ – Петър Кичашки. Кратко представяне на групата „Възраждане на Видин” и приветствия – Вл. Савов

-          11:15 – “Представяне на Хартата за модерна политика в местната власт” и причините за негативната оценка на Институт за модерна политика за общинското управление във Видин” – Борислав Цеков, Емил Георгиев, Венелин Стойчев от Институт за модерна политика.

-          12:00 – „Възраждане на Видин” – очерк на проблемите – инфраструктурна изолация на Видин, изместване от административната карта на страната, липса на образователна и квалификационна инфраструктура, влошени условия за бизнес – Любчо Йонов.

12:30 – Кафе-пауза

Втори модул – как да излезем от блатото?

-          13:00 – Идеи, съвети и добри практики – Венелин Стойчев от Институт за модерна политика.

-          13:30 – Плановете на „Възраждане на Видин“ за излизане от кризата – какво ще правим ние и как смятаме да подпомогнем гражданското общество във Видин – Петър Кичашки

-          14:00 – Даване на думата за мнение на официалните гости – Герго Гергов – кмет на Община Видин, Пламен Трифонов – председател на Общинския съвет и Пламен Стефанов – Областен управител, както и народните представители Владимир Тошев, Любомила Станиславова, Михаил Миков, Кристияна Петрова.

Трети модул – дискусия

-         14:30 – Дискусия и въпроси от гостите на кръглата маса. Даване на думата на всеки желаещ да изрази становище.

-         15:30 – Закриване – Петър Кичашки.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.