Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Амбициозни проекти в с.Боровица

04.14.2011 · Posted in Новини

През месец март на бляскава церемония в Националния археологически музей в София бяха оповестени десетте български културни и исторически забележителности, които са одобрени за финансиране от правителството с по 1 милион лева през тази година. Идеята е в културното и историческо наследство на България ежегодно да се инвестират по 10 милионалева за реставрация и консервация и това да се превърне в традиция. За изплащането на средствата е необходимо кметствата, на чиятотериториясе намират обектите,

Боровишкия манастир Света Троица с.Боровица

Боровишкия манастир Света Троица с.Боровица

да имат конкретни проекти, които могат да бъдат реализирани в рамките на същата година.
На церемонията в столицата чек за 1 милион лева получи и кметът на Белоградчик Емил Цанков.
“Средствата ще бъдат използвани за реализирането на три проекта, изготвени от църковното настоятелство на Боровишкия манастир “Света Троица”, кметството в с.Боровица и Сдружението с нестопанска цел “Боров камък”, каза за вестник ВИДИН кметът на старото село, разположено в подножието на Белоградчишките скали, Соня Димитрова. Тя е убедена, че проектите ще допринесат за развитието на културен, религиозен и еко туризъм в региона, като част от целия комплекс на уникалната белоградчишка скална приказка.
Древното селище Боровица се е намирало в подножието на величественото скално образувание Боров камък, което е дало и името му. През 1976 г. мястото е обявено за природна забележителност, а в описанието на Иван Балкански в “Археологическа карта на Белоградчишко” се съобщава за останки от малко късноантично и средновековно укрепление, изградени в помощ на Белоградчишката крепост за осигуряване на по-ефективна отбрана на подстъпите към Стара планина. Там са намирани и все още могат да се открият фрагменти от битова и строителна керамика. Уникалните природни дадености са привличали човека към това място от най-

Соня Димитрова

Соня Димитрова

дълбока древност. За съжаление, следите, оставени от човешко присъствие в този район още от ранния палеолит в пещерите Малкия и Голям Печ, все още не са достатъчно добре проучени. Единствената сграда, останала от старото село (на около 2,5 км от днешното с.Боровица),е църквата, построена през 1866 година. Стенописите, изографисани от руски белоемигранти, иконите и дървеният олтар в нея са запазени.
В миналото в двора на църквата е съществувало килийно, а по-късно класно училище, което е унищожено при пожар. Задачите на този първи в региона светилник на образованието са били да прив-лича и обучава по-будните деца от Белоградчишка и съседните Кулска, Видинска и Ломска околии и да съхранява през годините на османското владичество средновековната българска книжовна традиция. Учители в него са били предимно монаси и свещеници и по-рядко грамотни занаятчии и търговци.
Основният проект, който ще бъде финансиран от правителството, включва ремонт, реставрация и вертикална планировка на църквата “Света Троица” край с. Боровица. Предвижда се да се укрепи цялостно постройката, както и да бъде възстановен основно олтарният покрив. В двора на манастира ще бъде изградена нова алейна мрежа с пейки за посетителите и кътове за отдих, както и цялостно озеленяване. По проекта трябва да се реконструира и възстанови дървената конструкция над цен-тралния вход на високата каменна ограда.
По проекта “Историческа манастирска алея” ще бъде изградено двукилометрово трасе, свързващо манастира и природната забележителност Боров камък със селото. Той включва захранване на обителтастоки вода, както и атрактивно осветление на скалното образувание,върху което се намират останките от средновековното военно укрепление.
Третият проект- “Преустройство на старо килийно и класно училище в комплекс за духовно-културни и социални дейности”, изготвен от неправителствената организация “Боров камък”, предвижда възстановяване на изгорялата сграда. В нея ще бъдат обособени етнографска сбирка, кухня със сервизни помещения, четири студия за развитие на социални дейности и зала за семинари.

в.Видин брой 28 14-16 април 2011г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.