Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘население’

Сбогом, Видин!

01.09.2012 · Posted in Новини

Когато говорим за демографска катастрофа, община Видин представлява емблематичен пример за необратимите измерения на обезлюдяването на населените места в нашата страна. Глобално погледнато, общината все пак е разположена на доста важно място в националната и европейската транспортна система. През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул и № ...

Колко сме и къде сме в сравнение с останалите областни градове?

04.08.2011 · Posted in Новини

ВЪВ ВТОРНИК, 5 април, по едно и също време в двадесет и осемте областни града, бяха оповестени резултатите от 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Резултатите, както подчерта Емилия Лазарова, директор на Териториално статистическо бюро – Видин, са засега само експресни и касаят показателите за брой, пол и възраст, останалите, между които и тези ...