Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘дружество’

До госин Владов от ВеиКато

02.05.2012 · Posted in Новини

Поискали сме увеличение на цената на водата, това заявява пред в. „НИЕ” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството. …. ВиК – Видин са поскали увеличение на водата с 11 стотинки. На пръв поглед ще си кажеш какво са 11 стотинки една цигара по-малко ...