Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Posts Tagged ‘вода’

До госин Владов от ВеиКато

02.05.2012 · Posted in Новини

Поискали сме увеличение на цената на водата, това заявява пред в. „НИЕ” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството. …. ВиК – Видин са поскали увеличение на водата с 11 стотинки. На пръв поглед ще си кажеш какво са 11 стотинки една цигара по-малко ...

Поискали сме увеличение на цената на водата …

02.04.2012 · Posted in Новини

това заявява пред в. „НИе” инж. Георги Владов, управител на Вик – Видин, който разказва за проблемите, съпътстващи работата с клиентите на дружеството. „НИЕ”: Инж. Владов, първият ми въпрос към Вас е свързан с това, което интересува видинлии най-много: предстои ли повишаване лаи цената на водата? Инж. Георги Владов: Поискали сме увеличение на цената на водата. В момента предложението е в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). ...

Хората никога не са доволни

03.17.2011 · Posted in Новини

- Г-н Владов, от колко години сте управителна видинското ВиК? - Не ме питайте, за да не ми завиждат. Вече станаха 18. Всъщност, след завършване на висшето си образование, само една година работих другаде. Така че целият ми професионален и трудов стаж -28 години е във видинското В и К. В него, така да се ...