Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

И дядо Неофит заслужава подобаващо признание

03.25.2011 · Posted in Новини
дядо Неофит

дядо Неофит

Поводът да напишем тези редове е откриването на паметника на патриарх Кирил в Пловдив при участието и на Видинския митрополит Дометиан. Така и Пловдив след Сливен, Стара Загора, Варна и Ловеч въздигна паметник на свой архиерей. Единствено във видинската общественост сякаш не свети съзнанието на дълга пред своя велик архипастир дядо Неофит, чийто живот беше изпълнен само с благородно съдържание. И ако благодетелят архиерей на Стара Загора Методий Кусевич е свързано престолния си град само 25 години, то Видинский Неофит има 60 години духовна и църковна обществена дейност във Видин, от които 57 години ревностна и многоплодна архипастирска дейност в престолния си град и епархията. От Видин започва неговата забележителна книжовна дейност (1904 г.), която продължава почти до смъртта му. Без църковно-строителното дело на митрополит Неофит Видин би бил един безличен провинциален град. Като епархийски архиерей и предстоятел на Българската Църква въздига социалното и благотворително дело и Църквата от битовообредна става дейна и жизнена по евангелските повели. Видинский Неофит, като се изключи убийството на Неврокопския митрополит Борис (+1948 г.), е най-много пострадал от властта след 9 септември 1944 г. Това не му попречва да бъде на твърда църковна и гражданска позиция в защита на преследваните за вярата в епархията, а така също и против скалъпените процеси в страната за унищожаване на католическото духовенство.

По все още наслоени мнения на историци на основата на идеологически причини за спасители на евреите в годините на Втората световна война се насажда в обществеността, че дядо Кирил и дядо Стефан са спасителите. Името на дядо Неофит е умишлено потулвано. А истината е само една – без решаващият глас на митрополит Неофит пред Двореца би било немислимо тяхното спасение. А причината за опитите за изтриването на името му от народната памет и история е, че той за разлика от поменатите архиереи не стана „прогресивен” и „славянофил”, а си остана верен архиерей на дълга пред църква и народ.
Впрочем митрополит Неофит още преживе със своите народополезни и човеколюбиви дела си въздигна неръкотворен паметник. Но това не освобожда ввидинчани от задължението да въздигнат паметник на този многозаслужил архиерей на Видинската епархийска църква и Българската църква. Паметник, който да възпитава в дух на родолюбив, духовна култура и гражданско съзнание на днешните и бъдните поколения. Отец ик. Йордан Н. Василев в.Видин брой 22 24-27 март 2011г.

2 Responses to “И дядо Неофит заслужава подобаващо признание”

  1. православен казва:

    Голямата работа е дядо ви Неофит, но не забравяйте, че е и ченге от класа – подал и долен лицемер, занимаващ се и днес с доноси.

  2. православен казва:

    Гореписания коментар се отнася за сегашния, така наречен Русенски Неофит, а не за покойния и достоен Видински Неофит.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.