Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Хората никога не са доволни

03.17.2011 · Posted in Новини

инж.Георги Владов - ВиК Видин

инж.Георги Владов - ВиК Видин

- Г-н Владов, от колко години сте управителна видинското ВиК?

- Не ме питайте, за да не ми завиждат. Вече станаха 18. Всъщност, след завършване на висшето си образование, само една година работих другаде. Така че целият ми професионален и трудов стаж -28 години е във видинското В и К. В него, така да се каже, израснах по вертикалата от инженер до управител. Но нека не дразним обществеността с дългогодишния ми началнически пост, напоследък се оказва, че колкото по-малък е той, толкова е по-добре.

- Защо, толкова ли е непрестижно да си управител?

- Е, аз винаги съм бил трън в очите на някои. Да си управител на едно предприятие като водоснабдяване и канализация, което винаги е обект на критики, понякога основателни,понякога не е лесно. Ние имаме седем технически района, подържаме 1650 километра водопроводна мрежа, имаме 64 водоснабдителни станции, 129 села от областта са водоснабдени, поддържаме и експлоатираме канализационната мрежа на Видин и Белоградчик, при нас работят 315 човека. Обектът ни на дейност, ако може така да се каже, е от жизнена необходимост за всеки, така че не може да не се ползваме с повишено внимание от страна на гражданството.

- Но това внимание почти винаги е с негативен знак. Публична тайна е, че водопроводната мрежа на Видин, например, е много стара, че все повече хора избягват да пият вода от чешмите, че сметките ни за нея постоянно се увеличават, че инкасаторките ни посещават в удобно за тях време. Ще отречете ли това?

-Не съм съгласен с много от казаното. Да, водопроводната мрежа на Видин е от 1938 година, но в по-голямата си част поставените тогава чугунени тръби, докарани с шлепове от Виена, още функционират. А други, които са полагани много по-късно – не. Разбира се, това зависи при какви условия са полагани, как са полагани, но се оказва, че в някои участъци новата водопроводна мрежа има много по-малък експлоатационен срок от тази от 1938 година. В съвременните условия най-нетрайни са стоманените тръби, тъй като всички кабелни комуникации се вкараха под земята и тези тръби стават своеобразен анод и техният живот свършва твърде бързо. Точно затова сменихме изцяло стоманените тръби по булевард “Панония”. Предизвикателствата не само пред нашето дружество, но и пред всички е следното – за да правиш нещо, трябва да имаш пари. А за да ги имаш, хората трябва да се научат редовно да си плащат консумираната вода. Колкото по-висока е събираемост-та на предоставената от нас услуга, толкова по-добре ние може да осъществяваме инвестиционнитеси намерения.

- Тоест – виновни са хо-рата, които не плащат? А тези, които плащат как-ва вина имат?

- Проблемът е следният -всички блокове в града и въоб-ще в България, са строени, когато водата беше евтина и никой не е предполагал, че ще дойде време, когато в една жилищна кооперация поло-вината собственици плащат, другата половина-не. И дружеството трябва да започне съдебни процедури, които траят дълго, за да си вземе парите. Дори и да успее да направи това,започват нови дела, седна дума-системата за събиране на паритеотабо-натите е много тежка.

- За кого?

- Вижте, видинчани би трябвало да бъдат най-изрядните платци, защото никъде в страната вече няма инкаса-тори. Само ние даваме възможност на абонатите си да платят веднага след засича-не на водомера.

- Стига да имат пари да направят това?

- Нито един инкасатор не настоява да му се плати веднага. Плащането може да стане по много начини. Въпросът е друг – претенциите нахората към нашите служители. Тесаобвинявани,че идват в три часа следобяд нап-ример или че идват по-късно вечер. Не че нашите инкасатори са безгрешни, но нека се оценяват усилията им. Още повече, че събирането на па-ри по домовете освобождава абонатите от лихви за заба-вени плащания. Искам да опровергая още една публична неистина-водата във Видин не е най-скъпа, 1.42 лева без ДДС се плаща за кубически метър, в Добрич и Разград тарифата е по-висока. Но ко-гато се твърди, че водата при нас е скъпа, трябва да се има и нещо друго предвид. А именно, че колкото по-малко вода се консумира, толкова тя е по-скъпа.

- Звучи парадоксално,бихте ли обяснили защо е така?

- Защото колкото по-малко е потреблението на вода, толкова по-скъпа е издръжката на системата, която я осигурява. И защото експлоатационните, аварийните разноски са една много голяма величина и тя не зависи от това колко вода подавате. Тоест – в едно населено място трябва да има водопроводчик и помпиер и той трябва да бъде там, да обслужва помпената станция и да отстранява аварии. Нищо че в него живеят пет човека, например, както е в Бояново през зимата. Не говоря и за другите постоянни разходи – заплати, осигуровки, амортизационни изчисления на мрежа и пр. Всичко това, разделено на консумацията на 50 човека, ще има една цена,на пет-друга, по-висока. Разбира се, в променливите разходи влияе само цената на еленергията. И ако Видин остане с население от двайсетина хиляди, задъл-жително ще отидем в градовете с най-скъпа вода. Защото водопроводната мрежа ще си бъде все толкова голяма и дали в един жилищен блок ще живеят само десет човека, вода трябва да има.

- Добре, този фактор се пренебрегва или не се знае от хората. Предполагам обаче, че е известен на съответните държавни органи, определящи цената на водата.

-Имам усещането, че не се оценява и от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, защото когато ние направим заявки за повишаване цената на водата, първият въпрос е: “Какво се увеличи?” Не е достатъчно да кажеш какво се увеличи, важно е да кажеш какво се намали. Ако сега във Видин работи едно голямо предприятие, като химкомбината, който ползваше толкова вода, колкото сега ползва целият град, водата ще ни струва по-малко от лев.

- Всеобщо е убеждението, че водата в града не става за пиене. Съгласен ли сте?

- Убеден съм, че това не е вярно. Просто нашата вода е по-твърда, нещо характерно за подземните водоизточници. Това е даденост, не че качеството й е лошо и не става за пиене. А дали хората, които си купуват минерална вода,са сигурни че тя е такава?

- Явно ние, абонатите на дружеството, несправедливо, може би, сме ви упреквали в доста грехове. Но не можете да не признаете, че в Чупрене, например, проблемът с водохващането се нуждае от кардинално решение. Ще го направите ли тази година, както сте обещали на кмета на общината и какви други инвестиционни намерения имате за 2011 година?

- Инвестиционните намерения са нещо, което много динамично се изменя. Разбирате за какво става дума – ние ще започнем с някакви намерения, ще напишем някакви списъци, но в средата на годината може да възникнат проблеми, които напълно да променят нещата. Например, един тежък ремонт на няколко помпи от каналните станции, с които се отвеждат отпадъчните води в Дунав, може да обърка едва ли не изцяло инвестиционната политика на дружеството. Но все пак – продължава подмяната на стоманения водопровод между вила “Пчела” и Бела Рада, подаващ вода за населените места от група Кула и за който, по наши сметки, ще ни трябват 150 000 лева. Трябва да се подмени външният водопровод на Буковец, който е един от най-проблематичните и с най-много аварии. Трябва да се направи подмяна на участък от водопроводната мрежа в Рабиша. Трябва да се направи реконструкция в помпената станция в Сланотрън, подаваща вода за Видин. Трябва да се направи реконструкция в помпените станции в Рабиша и Бела. Що се отнася до Чупрене, още не е ясно какво и кога ще се прави. В момента имаме договорка с експерти за оценка състоянието на утаителя, да дадат някакво решение, да се направи проект за възстановяването му и чак тогава, в зависимост от средствата, необходими за всичко това, може да се каже какво ще стане с водата в Чупрене. Вариантите са два – ако ремонтът е по финансовите сили на дружеството, ще го правим ние, ако са повече – ще се търси външна помощ. Нещата никак не са лесни и поради недостъпността на района на водохващането.

- Добре, къде са най-невралгичните точки във водопроводната мрежа на Видин?

- За града трудно може да се каже къде са – днес може да има авария по една улица, утре – по друга. По-скоро като такива могат да се определят Буковец, Градец, Дунавци, където авариите са в пъти повече, отколкото другаде. В Буковец и Дунавци мрежата е много стара, отпреди 50-тина години, в Градец е строено некачествено.

- Ако дружеството има достатъчно пари, какво бихте направили приоритетно?

-Ако, хипотетично, казано, имаме достатъчно пари, най-напред бих сменил всички водомери на абонатите с такива с дистанционно отчитане. За да не влизаме по къщите на хората и те да ни се сърдят. Само че за това трябват милиони. Така че, засега нещата ще си останат по старому.

- А цената на водата ще остане ли същата?

- Не. От 1 април тя ще е друга. Само че още не сме готови с окончателните резултати от финансовото приключване на годината и не сме дали конкретни искания. Но увеличение ще има, предполагам,че кубически метър вода ще струва със седем стотинки по-скъпо, 1.49 лева без ДДС.

- Как завърши 2010 годи-на за дружеството?

- Приключваме с около 60 000 лева печалба.

Интервюто взе: Лора Владимирова

в.Видин 14-16 март брой 19 2011г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.