Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

От 1993 до 2012 без грам промяна ….

02.24.2012 · Posted in Новини

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДВЕСТА И ОСЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

————————————————————

София, петък, 15 октомври 1993 г.

(Открито в 9 ч. и 12 м.)

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир

Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ

……………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Емил Капудалиев. Да се готви народният представител Павел Шопов.

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Аз се изправям тук не по повод онзиденшния опит за покушение върху мен…

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаше ли?

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: Да… А по повод многобройните сигнали, които стигнаха до мен, че директорът на Районното управление на МВР в гр. Белоградчик господин Тодор Илиев Тодоров злоупотребява с властта си, използва служебното си положение в собствена изгода.

Вие разбирате, че по обясними причини мнозинството от сигналите за подобни нарушения, стигнали до мен, бяха анонимни, или хората, които идваха лично, молеха да не споменавам имената им, а и самите факти, чрез които лесно можеше да се стигне до източника на информация. Но сега вече имам факти.

На 24 септември т.г. горският надзирател Георги Георгиев е съставил акт на споменатия полицейски началник Тодор Тодоров, заради това че последният е отсякъл и пренесъл у дома си 10 куб. метра дървен материал, констатиран в наличност. От директора на Горското стопанство в Белоградчик господин Румен Радуканов разбрах, че подобно разрешително някога било издадено на господин Тодоров за 5 куб. метра, но никой не знае колко пъти по 5 и по 10 куб. метра досега са отсичани и отнасяни от споменатия полицейски началник все с това същото разрешение.

Господин министър, директорът на полицията в малък град, където всичко се вижда и знае, си позволява такава явна злоупотреба с властта си, защото зад гърба му са не само местните уплашени подчинени, но и местните комунистически лидери, които не само го прикриват, но и взаимообразно ползват други подобни услуги, като си затварят очите пред далавери и машинации от различен мащаб.

Началникът на КПП – Брегово, е уличен в рушветчийство. За наказание е преместен в друг контролно-пропускателен пункт. Според други данни са уличени 355 полицаи-бандити, както пишат вестниците.

Кажете ми как обикновеният човек от Белоградчишко, от Видинско, от Северозападна България, всъщност от цялата наша страна, да вярва в добросъвестността на полицията? Нямало закони – твърди социалистическата и “жълтата” преса. Някой да е отменял законите, по които действаше полицията отпреди 10 ноември 1989 г.? Някой да е забранил да се преследват престъпниците? Някой да е дал друга формулировка на понятието “престъпност” или на понятието “полицейски дълг”?

И сега моят вече не толкова актуален въпрос. Вие на едно място във вестниците твърдите, че “в МВР крадат, изнудват и блудстват”. И така:

Колко са известните извършени престъпления сред служителите на Министерството на вътрешните работи? Колко от тях са предадени на следствието?

Има ли случаи, когато следствието бави предаването на делата на прокуратурата?

Колко са завършените дела и влезлите в сила присъди?

Защо пресцентърът на министерството укрива тези данни, а обилно ни затрупва с кокошкарските престъпления на мургави българи и психически неуравновесени типове. Благодаря ви!

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А синеоките българи забравихте.

Господин Михайлов, имате думата.

МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! По повод на изнесеното за началника на Районно полицейско управление, гр. Белоградчик, господин Тодор Илиев Тодоров в актуалното питане на народния представител Емил Капудалиев беше извършена обстойна проверка, при която не се установи злоупотреба със служебно положение от страна на господин Тодоров.

В района на Районно полицейско управление – Белоградчик, населението се отоплява предимно с дърва, добивани от горския фонд, стопанисван от държавните лесничейства в Белоградчик и Чупрен. По общия ред за населението и началникът на Районното полицейско управление в Белоградчик се е обърнал към директора на Държавното лесничейство в Чупрен господин Йордан Горанов и е получил необходимото разрешение за добиване на дърва за огрев в сечището на с. Протопопинци. Било му издадено позволително за извоз на 10 куб. метра дърва за горене под № 000613 от 24 септември 1993 г., за които е заплатил сумата 150 лева. Дървата е заплатил по определената тарифна цена 15 лв. на кубически метър. По същата такса плащат и останалите граждани, снабдяващи се с дърва по този начин.

От платените 10 куб. метра дърва първоначално господин Тодоров е извозил 5 куб. метра, тези, които горският надзирател в Лесничейството – Белоградчик, Румен Георгиев Цанов намерил пред дома му. Господин Тодоров не е представил в момента на проверката позволителното за извоз, тъй като то се е намирало в лицето, което е трябвало да превози останалите 5 куб. метра дърва от платените общо 10 куб. метра. Липсата в момента на позволителното за извоз е дало основание на господин Румен Георгиев Цанов да състави акт на господин Тодоров.

Само за сведение мога да изнеса факта, без да го коментирам, че през м. юли 1993 г. в Районно полицейско управление – Белоградчик, е било взето отношение спрямо господин Румен Георгиев, когато на същия е бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство за нарушение на обществения ред и му е отнето разрешителното за носене на оръжие.

Втората част от актуалния въпрос се покрива с част от тематиката, обсъдена на състоялото се наскоро заседание на Съвета за сигурност и обществен ред при Министерството на вътрешните работи, разгледало състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика. Най-обективният критерий за извършените престъпни прояви от служители на МВР, са приключените дела от съдилищата, където вината е доказана по несъмнен начин и са наложени съответният вид наказания.

Данните за образуваните предварителни производства срещу служители на МВР не дават реална представа за престъпните прояви сред служителите, а и в прокуратурата на въоръжените сили не разполагат с готова информация за данни от този характер.

За периода от 1 януари 1993 г. до 30 август 1993 г. военните съдилища в страната са разгледали 98 дела от общ характер и 7 от частен характер. Петдесет и шест от тях са решени с влязла в сила присъда, а 14 са прекратени. Доказани са общо 60 престъпления, извършени от служители на Министерството на вътрешните работи, които се характеризират като се разпределят по следния начин: престъпления срещу личността – 14, от тях убийство по непредпазливост – 5, умишлени телесни повреди – 2, непредпазливи телесни повреди – 2, и 5 други; престъпления против собствеността – 12, от тях грабежи – 3, кражби – 7, присвояване – 1, измама 1; пътно-транспортни престъпления – 8, противозаконно отнети превозни средства – 1, и т.н.

През същия период от време са осъдени общо 57 служители на МВР, от които 10 офицери, 19 сержанти, 25 срочнослужещи и 3 от гражданската администрация и помощния персонал.

Правонарушенията и престъпленията, извършени от служители на МВР, никога не остават скрити от обществеността. Чрез Пресцентъра на МВР и говорителите на националните и регионални служби на Министерството на вътрешните работи постоянно се дава широка гласност на такива деяния. Данните се огласяват и чрез съобщения, и чрез брифинги.

Най-пресен е примерът с проведената пресконференция след заседанието на Съвета за сигурност и обществен ред на МВР, разгледало състоянието на дисциплината и … практика.

Пред повече от 50 журналисти от всички средства за масово осведомяване бяха изнесени откровено и категорично данните за извънредните произшествия и престъпления, извършени от служителите на МВР.

Искам да уточня, че никога в пресата не съм правил изказване, че полицаите крадат, пият, грабят, изнасилват и блудстват. Ако някой го е написал, нямам отношение по проблема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Министърът не издава вестника, господин Капудалиев. Не е орган на Министерство на вътрешните работи.

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин министре. Разбира се, че министърът не пише във вестниците, но когато не е съгласен с написаното във вестниците, поне неговият Пресцентър го опровергава. Засега не съм чул някой да опровергае твърдението, че в МВР крадат, изнудват и блудстват. (Реплика от блока на БСП: “Глупости! Глупости!”)

Аз Ви благодаря. От друга страна искам да кажа, че аз знам, че в министерството, което Вие ръководите, работят много честни, съвестни, добри професионални сержанти и офицери, но Вие сам току-що заявихте, че… А тук са уличени 355 полицаи-бандити, а Вие доказахте 60 престъпления. Има някакво разминаване в цифрите. Благодаря Ви, господин министре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не всяко нарушение е престъпление.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.