Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Мост ще има. Но кога?!

04.25.2011 · Posted in Пътища

Митко Велков Видин снимка: stroitelstvoimoti.com

Митко Велков Видин снимка: stroitelstvoimoti.com

Безспорно е, че срочното изграждане на Дунав мост 2 и прилежащата му пътна инфраструктура е от значение за жителите и гостите на община Видин и област Видин.
След непрекъснатото удължаване на пусковия срок, засега е известно, че същият ще е юни 2012 г. И докато темпът на изпълнението на самия мост над река Дунав по-трудно може да бъде определен от видинлии поради ограничения достъп до строителната площадка, то изграждането на прилежащата му пътна инфраструктура е на показ. Достатъчно е човек да премине по околовръстното шосе на Видин и дори да не е строителен специалист, може да констатира, че работата там е направо преустановена! И това е от края на 2010 г. та чак и досега – средата на април 2011 г.
Липсата на всякаква строителна техника и работна ръка на пътните възли за Новоселци, Брегово, вход Видин и др. говори, че и този път пусковият срок едва ли ще бъде спазен.
Със сигурност ще бъдат посочени какви ли не поредни причини от изпълнителя, ще се предявят нови искания. И времето до юни 2012 г. ще изтече, но гражданите и гостите на Видин ще продължават и след тази дата да обикалят и изминават километри, за да достигнат града.
И естествено тук възниква въпросът: “Никой ли в Р. България не може по категоричен начин да констатира спирането на работата с дни, седмици или месеци на тези съоръжения или крайно незадоволителния темп (направо имитация) на изпълнение, и да потърси своевременна отговорност като
се взимат своевременни мерки за изоставането?!”
Защото категорично мога да заявя, че ако с досегашните темпове продължи изграждането на обекта, то юни 2012 г. като пусков срок е направо илюзия!!!
Изграждането на прилежащата към моста инфраструктура е по силата и възможностите и на български фирми, но по-друго си е чуждото.
Няколко думи за „надлез при ж.п. гара” – Видин. Известно е неговото състояние и проблемът с финансирането, по скоро продължаване на ремонта. Това, че по съдебен ред се търси отговорност
за неусвоените средства от фирмата изпълнител, е добре, но то може да продължи с години. Съоръже-
нието обаче не може да чака повече! И ако министърът на регионално развитие и благоустройството
не е строителен специалист, то със сигурност неговите съветници биха могли да му кажат, че така
„оголена” едната половина на съоръжението създава по-добри условия за усилена корозия на връхната конструкция на същото. Това е непростимо! И още нещо: защо по искане на самото МРРБ Община
Видин трябваше да финансира допълнителното проектно разделяне на два етапа на целия проект, след като за 2010 г. не бяха осигурени средства и изпълнител за завършване на ремонта на започнатото платно, каквато бе и целта на искането? А през 2011 г. да се отремонтира и другата половина (катовтори етап). кога ли би се случило всичко това? Навярно не съм единственият, който задава този въпрос.
Ако трябва да чакаме завършването на магистралите и метрото, за да се погледне към Видин, то тогава Бог да ни е на помощ!

в.НИЕ 18-20 април брой 30 2011г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.