Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Край Брегово се намира голямо, но още неизвестно гипсово находище

01.22.2012 · Posted in Новини
Милчо Лалов

Милчо Лалов

Край Брегово се намира голямо, но още неизвестно гипсово находище“, съобщи кметът на граничния град Брегово Милчо Лалов. Управата усърдно подготвя оферта към големи компании в бранша за разработка, която ще бъде пусната по Интернет. С това, с което местната власт се е заела, е трябвало държавата да се захване преди 12 години, смята управникът. През 1990 г. са приключили проучванията на голям район между Брегово и околните села Делейна, Ново село и Гомотарци. Намиращата се в Националния геофонд информация гласи: на дълбочина от 80 до 150 м в земята се намират уникални запаси от гипс с високо качество.

Специалистите ги изчисляват на 120 млн. тона. Ако годишно се изземват по 500 000 т, то находището ще осигурява работа на 1000 души в продължение на 200 години изчисляват сега в общината. От 36 години България се снабдява с гипс от мината във видинското село Кошава. Добиваната от него суровина е с много висока себестойност – около 23 лв. за тон. 4,50 лв. от тях се влагат за хидрозапълнение след изземване на гипса. В противен случай започват пропадания на земната повърхност над гипсовите галерии. В новото находище това няма да е необходимо, тъй като горната стена е като бетонна броня, твърдят специалистите. Кошавското находище е най-дълбокото в Европа – гипсът се вади от 300 м, което оскъпява добива. Бреговското е с малка подземна дълбочина, което го прави лесно за разкриване. Достатъчни са само шест месеца, за да се стигне до гипсовите пластове. Добиваната суровина ще има поне два пъти по-ниска себестойност, твърдят специалистите.

град Брегово

град Брегово

Добрите хидрогеоложки дадености ще позволят бъдещият концесионер да приложи ефективна система за експлоатация. Той ще добива гипс с ниска себестойност, конкурентоспособен на международния пазар. Мястото на находището до Дунав също не е без значение. През моста на река Тимок, свързващ България и Югославия, минава международният път Е-79. Само на 3 км от находището се намира жп гара Мокряне, от която с влак се стига до близките до Брегово сръбски градове Неготин и Зайчар. Западната ни съседка няма гипсово находище, в момента тя се снабдява със строителния материал от Македония. Румъния добива гипс, но той съдържал елементи на радиоактивност, твърдят хора от бранша. Строителството в един радиус от 200 км (в България, Югославия и Румъния) би могло да работи изцяло с бреговския гипс. “Този гипс е с високи якостни показатели”, твърди геологът Александър Цветков, участвал в проучванията от първия до последния ден. “От него може да се произвеждат строителни плоскости, преградни стени, подови настилки, облицовъчни плочи. Не пропускам гипсо-порцелановите изделия, медицинския гипс. В Европа например са по-предпочитани гипсовите подови плочи вместо теракотните”, убеден е той. Заради високата себестойност на гипса от Кошава продажбите на фирмата намаляват.

Преди 15-20 години от това находище са добивани по 450 000 т годишно. Тогава обаче цялата циментова промишленост на страната е използвала само този гипс. Сега за заводите в Девня собственикът им вози суровината от Кипър което му е по-изгодно. Находището от Брегово би могло да привлече и този потребител. В два от участъците на находището е открит анхидрит. Обезводненият гипс е основна суровина за производство на сярна киселина. Това също може да засили интереса на големите компании в бранша към българските запаси. “Заинтересовани сме от бързото разкриване на пластовете и разработката най-вече заради работните места”, твърди кметът Милчо Лалов. Според него от 400 до 1000 души ще бъдат ангажирани в бъдещата гипсова мина. За останалото без поминък местно население това е рядък шанс за препитание и живот в Брегово. “Дори и тръгналите да търсят спасение другаде ще се върнат”, смята кметът.
standartnews.com Първолета ЦВЕТКОВА

Проучвахме по информация от Космоса

Александър ЦВЕТКОВ - геолог, участник в проучванията
Проучвахме находището от 1975 до 1990 г. по информация от Космоса. След като беше открито дистанционно, ние трябваше да проверим данните. Задачата бе възложена на “Софпроучване”. Детайлно е проучен само участъкът около село Гомотарци, но доста сондажи са направени и в останалите участъци. По размерите си новите запаси са уникални, суровината е с висока плътност. Компания може да започне веднага разработката, като успоредно с нея върви и допроучването на съседните участъци. За съжаление в приетия през 1999 г. Закон за подземните богатства и концесиите се предвижда компаниите да търсят залежите и да ги разработват след това, като държавата обявява търгове и за двете дейности. Едва ли този, който открие ресурси, ще даде информация на държавата, а тя пък ще търси нови фирми за разработката. Много по-изгодно е държавата да организира проучванията и след това да обявява концесия за разработка.
standartnews.com

Местните: Готови сме веднага да копаем
“Поне половината население на Брегово не знае за съществуването на гипсовото находище. Започне ли обаче разработката, хората веднага ще се включат”, сподели 37-годишният местен бизнесмен Бойко Борисов. Брегово има голям работен потенциал, добри специалисти за много дейности, веднага ще се преквалифицират в гипсодобива. “На 31 години съм, а нямам и един ден трудов стаж”, оплаква се Явор Петков. Старите работни места в промишлените цехове и селското стопанство са закрити, а нови никой не предлага. Сегашната управа не е успяла да привлече инвеститори, макар Брегово да се намира на твърде удобно за бизнес място. Сега мнозина се препитават с пренос на дребни стоки в Сръбско, но черната търговия е на привършване. Нито ден трудов стаж още няма и 23-годишният Мариан Динков. Готов е да копае гипса, но кога ще стане това? Той не вярва, че общината може да направи нещо. Да откриеш мина според него е държавна работа.
standartnews.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.