Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Има новина във връзка с еврошвейцарския университет

03.30.2011 · Posted in Образование

има новина във връзка с еврошвейцарския университет,  каза ден след протеста депутатът Тошев

има новина във връзка с еврошвейцарския университет, каза ден след протеста депутатът Тошев

Има новина във връзка с еврошвейцарския университет , каза ден след протеста депутатът Тошев
Не сме спирали да работим – и народните представители, и инициативният комитет. Но след решението на съда за ново разглеждане на документите, проблемът беше в комисията по акредитация. Два пъти съм говорил с премиера и безброй пъти с министъра на образованието г-н Игнатов – нямаме проблеми
от тяхна страна. Проблемът беше в комисията и по-точно в нейния председател проф. Панайотов. Имаше едни искания от негова страна към инициативния комитет и към неговия председател, които аз не бих искал да коментирам, защото не мога да ги докажа – определени финансови неща. Имаше искане за ново преразглеждане на цялата процедура, на нейното провеждане.
Но тази седмица трябва да има нов председател на Акредитационната комисия – старият излиза в пенсия. И вече нещата се надявам да се случат много по-бързо в интерес на Еврошвейцарския университет, защото не считам, че нещо обективно се е променило по отношение на самия проект до този момент. Нещата както бяха преди две години, когато стартира активната работа, така са и сега. Така че да се започва една нова процедура по ревизия и по проверки и т.н. е безмислено след като има положителни оценки в тази си част.
Така че новата атестационна комисия трябва да се произнесе в кратък срок – имаме увериението за това на проф. Игнатов. Надявам се проф. Кюнел да се активира отново – той беше обиден от проф. Панайотов с недостойните му искания. Надявам се, след като има тези промени, той да се активира отново и да заработи инициативният комитет.

в.НИЕ 28-30 март 2011г, бр.24


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.