Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Достойни ли са за труда им заплатите на видинските медици?!

03.09.2011 · Posted in Здравеопазване

Преди дни в. „НИЕ” публикува протестното писмо на работещите в МБАЛ „Св. Петка” – Видин срещу увеличението на минималните осигурителни прагове за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори

Преди дни в. „НИЕ” публикува протестното писмо на работещите в МБАЛ „Св. Петка” – Видин срещу увеличението на минималните осигурителни прагове за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори

Преди дни в. „НИЕ” публикува протестното писмо на работещите в МБАЛ „Св. Петка” – Видин срещу увеличението на минималните осигурителни прагове за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори. Адресирано до министъра на здравеопазването, министъра на финансите, директора на НЗОК и председателя
на ФСЗ на КНСБ, то представяше недоволството на медиците срещу ниското заплащане във Видинската болница и парадоксално голямата разлика, която се получава между осигурителен праг и чисто взимани заплати с приемането на Националната класификация на професиите и длъжностите за 2011 г.
Много лекари и медицински сестри от видинското лечебно заведение заявиха, че ще го напуснат, не за да си играят на заплахи, а защото парите, които взимат са наистина унижение за труда им.
Числата, които имат честта да гледат във фишовете си, според видинските медици са следните:
470.00 лева е заплатата на началника на дадено отделение, който е с две специалности, лекарите  - ординатори се радват на едва 360-те лева трудово възнаграждение.
Медицинските сестри, акушерките и лаборантките пък са заслужили по 280.00 лева, а старшите медицински сестри взимат с по 11 лева отгоре.
За санитарите заплащането е ясно и точно – 240.00 лв. При досегашното положение (до първи януари 2011 г.), обложени в резултат от задължителното осигуряване при облагаем доход от 553.30 лв., основните заплати на медицинските сестри от 280.00 лева спадат още с по петнадесетина лева.
Така например медицинска сестра с 15 години трудов стаж и 5 нощни дежурства е получавала 269.93 лв. чиста заплата; друга, работеща в интензивен сектор и то с 18 години стаж и с 7 нощни дежурства пък получава 281.43 лв. (от които 50.40 лв. – клас за прослужено време и 44.00 лв. – нощен труд). Старша медицинска сестра с 39 години стаж е имала заплата 313.01 лв. (от които 113 лв. са клас прослужено време). При новото облагане с база за задължително осигуряване на медицинските сестри 792.82 лв. (отново при заплата 280 лв.) чистата сума за получаване обаче спада с още 40 лв.
Едва ли има смисъл да коментираме числата от по 200 – 300 лева. Излишно е, те сами по себе си говорят за уважението, което в България се отдава на труда не само на медицинските сестри, но и на лекарите. Достойни ли са за труда им заплатите на видинските медици?!
Въпросът е риторичен, защото ниското заплащане на лекарския труд в страната ни и във Видин е срам и позор за отношението на властоимащите към всички, които упражняват най-хуманната професия. Хората, които са се нагърбили с мисията да пазят здравето и спасяват живота ни. Защото дори и в държавата на парадоксите не може вместо заплати, да се подхвърлят трохи за оцеляване точно на тези, които, докато се борят всеки Божи
ден с безконечната човешката болка, скъсяват собствения си живот!
В отговор на протестното писмо срещу приетата от Министерството на труда и социалната политика Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011 г.), видинските медици са информирани от Министерството на здравеопазването, че на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването е изготвено становище до министър Тотю Младенов засега да остане в сила НКПД от 2010 г. „Официална информация за такова решение обаче все още няма. Осигуряват ни на 792.82 лв. и това ще продължи докато не се обяви, че остават в сила базите за задължително осигуряване от миналата година, т.е. 553.30 лв.” – каза за в. „НИЕ” Павлина Павлова, председател на СО към ФСЗ-КНСБ.

Д-р Деляна Каменова, завеждащ Кардиологично отделение:
Въртим се в някакъв порочен кръг
Ние не сме плод и зеленчук тук – днес има работа, утре няма. Не става така. Ние не сме на заработка. Както знаете, влошава се демографската картина във Видинско и се оказва, че ние сме областта с най-малко население. Естествено, че ние ще имаме и по-малко делегиран бюджет, но дежурствата са си дежурства. Дали ще работя за един болен, или за двама болни през нощта, в крайна сметка е едно и също. Може да е един и да е много тежко болен. Не може да се разсъждава на парче.
Някои болници ще имат двойно по-големи бюджети и защо – защото намаляло населението, избягали хората от Видин. Ами избягали, те ще останат и 40 хил. Aз миналата година взимах 500 лв. заплата, а при предвижданото ново увеличение на осигурителните прагове ще взимам 300 лв., защото ме осигуряват върху 1000, а аз взимам 470 лв. чиста заплата. Основната заплата на сестрите във Видинската болница е 280 лв. – няма какво да коментираме. Навсякъде по света хората се борят да имат стабилна основна заплата. Какво дойде допълнително – дойде, ако не дойде – не дойде. Но не може да получаваш 280 лв. заплата при положение, че те осигуряват на 792 лв. – над 500 лв. повече. Ние не можем да изхождаме от тази стратегия – давай да приемаме повече пациенти, за да имаме по-висока заработка, защото това е вид източване на Касата. Това води до грешна информация за заболеваемост, за смъртност, за всичко.Въртим се в някакъв порочен кръг. Аз единствено се
притеснявам от това, че хората просто ще си тръгнат. Няма да заплашват никой, няма да се карат,
просто ще си тръгнат. И аз не знам дали ще остана за 400 лв. да треперя и да нося отговорност за
най-голямата смъртност.
Тук въпросът опира и до някакво унижение на човешкото достойнство. Не става въпрос толкова за
парите. Но с 280 лв. хората не могат да си гледат децата, да си плащат сметките. А защо трябва да се
принуждаваме да работим на по няколко места?
Дойде момент, в който на нас ни писна да ни унижават. От време на време в централните медии говорят, че лекар в Пирогов взел 9 хил. лв. – това са някакви единици. Аз не искам да се меря със заплатата на трима кардиохирурзи в България. Но мисля, че трябва да има някакъв минимум за страната – ние не искаме нито средната, нито високата, искаме минималната заплата за страната. В момента получаваме под минималната. Аз съм с 33 години стаж и не стоя заради парите, а по морални причини.

вестник НИЕ 7-9 март брой 18


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.