Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Докато строим магистрали

04.26.2011 · Posted in Пътища

Видин дупки, булевард панония

Видин дупки, булевард панония

Географското разположение на град Видин му отрежда ролята на широка порта към стария континент. Но националната пътна артерия, която води към столицата, на места е така пробита, сякаш бойните действия в Джамахи-рията се водят в тази част на България.
В старопрестолния град няма улица, която да е пощадена от ерозията. Из града колите пъплят бавно, въпреки че пътните знаци насърча-ват шофьорите да натиснат педалите до 50 километра в час. В селския парламент се шегуват, че ако министър Симеон Дянков се поразхо-ди пеша по булевард “Панония”, ще заседне в някой уличен кратер, без да бъде забелязан от съпровождащата го правителствена свита.
Досега във Видин няма регистриран случай гражданин да е осъдил общината за състояние-то на лимузината му, преминал с нея трудния тест на пътнотранспортните изпитания по видинските улици. Може би защото водачите на МПС са усвоили до свършенство уменията си да въртят волана така, както го правят сръчните ръчички на децата, яхнали електрическите колички в увеселителните паркове. А на всичко отгоре ние се надяваме старопрестолният ни град да се превърне в туристическа дестинация.
Във Видин има какво да се види. Но няма ли проядените от едра шарка улици да откажат туристите от посещения на историческите му забележителности?
Все се чудя на упорствата на шофьорите да карат по улиците на града, когато могат да оставят возилата си някъде в покрайнините и да тръгнат по тях пеша, за да си свършат една или друга неотложна работа. У нас асоциацията на българските шофьори се надигна срещу растящите цени на бензина. Няма да бъдем из-ненадани, ако местните водачи се надигнат отново срещу състоянието на пътищата в Се-верозападна България. Много елесно премиерът да напомня нахоратадаси садят картофите, но какво ли ще засади той по шосето от Видин до София в дупките, зейнали от години по него. Дали не очаква да разцъфнат в тях гербери преди началото на местните и президентски избори през октомври?
Във Видин не е имало и няма завод за строител-ство на речни плавателни съдове, не е имало и няма предприятие за частични ремонтни дейности на плавателни съдове, имало е и няма ускорени плавателни съдове “Ракета”, пътували до Русе и обратно. Няма го и старият кораб на брега, превърнат в атрактивно заведение и хотел. Имало е и вече няма завод за полиамидни влакна и автомобилни гуми, имало е и няма консервен комбинат, имало е и почти няма завод за водни помпи, имало е и няма керамичен завод и т.н. Тогава защо ни са пътища, които водят за никъде? Младите нежелаят даживеят вград на антиките без сериозен поминък.
Кметът на общината Румен Видов обещава от месец юни да започне кърпежа не само на булевард “Панония”, но и на други улици в града. Обърнете внимание – “кърпежи” на улиците. Улици, които не са застилани с асфалт от десетилетия. И защо “кърпежи”, и защо от юни? Може би, за да приключи с техния ремонт преди нача-лото на самите избори и хората да оценят неговите усилия и усилията на тези, които стоят над него в държавната пирамида.
Сещам се за цитат от известно стихотворе-ние, включено по време на соца в учебника по литература:
Хей, другарю,
ти какво решил си счука,
стоя трясък и искри?…

И в това разпятно за икономиката ни време, когато ги няма нито чукът, нито искрите, а е оцелял единствен сърпът, защо и пътищата ни да не превърнем в полски, та и ние най-после да заприличаме досущ на другите изостанали аграрни страни по света. Хайде, де!?
Цветан Бончев в.Видин брой 30 25-27 април 2011г.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.