Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Година на ремонти, но едно по едно

02.25.2011 · Posted in Новини

кметът Румен Видов определи 2011 година при представяне бюджета на общината

кметът Румен Видов определи 2011 година при представяне бюджета на общината

Така кметът Румен Видов определи 2011 година при представяне бюджета на общината. Той подчерта, че инфраструктурата на града е напълно износена, на места полуразрушена и даже негодна за ползване. Но понеже средства за цялостен ремонт няма и не могат да се осигурят с един годишен бюджет, няма и средства за строителство, нещата ще се правят едно по едно.

С какво ще се започне? По думите на видинския кмет, общинските специалисти са направили за-дълбочен анализ кое да е първо и кое последно. Според състоянието на обектите е и тяхното подреж-дане по важност. Нещо повече – вече се знае за кои ще има пари и кои ще почакат. Засега в общинския бюджет за капиталови разходи са отделени 5 150 000 лева, а средства за обновление на инфраструктурата се осигуряват и от проекти по оперативни програми. И така – най-много собствени средства общината ще вложи за асфалтиране на улици- 1.8 милиона лева. От тях 228 000 са отделени за обновление на селата. Прословутият булевард “Панония”, чието обновление започна и бе спряно, е един от приоритетите в ремонтната дейност на общината и ще й струва 240 000 лева в участъка до улица “Преславска”. Основно ще бъде ремонтирана и улица “Бдин” в участъка си от улица “6 септември” до Пазар капия. За първи път в общинския бюджет са предвидени средства за решаване проблема с наводнената от високи подпочвени води улица “Искър” -за изграждането на дренажна система ще бъдат похарчени 106 000 лв. Стотина хиляди лева са предвидени и за обновяване на главния път в Бела Рада. Не е забравен и ремонтът на четвъртокласната пътна мрежа-в бюджета са отделени средства за малки отсечки между Димово-Въртоп, Дунавци-Арчар-Гайтанци, Иново-Градец-Динковица, Ново село-Майор Узуново и Видин-Брегово. Със собствени средства – 175 000 лева общината ще ремонтира една от емблематичните сгради на Видин – Конака. Почти двойно повече са па-рите за ремонти на училища, като в две от тях и в четири детски градини ще бъдат подменени и отоплителните инсталации. За реновиране на кметски сгради по селата са отпуснати 159 000 лева. През тази година най-после дойде ред и на стадиона – за неговия ремонт се отде-лят 115 000 лева. Ще бъдат поправени и покривите на гребната база и на покритата лекоатлетическа писта. Най-големият проект обаче, за който общината отделя 400 000 лева за съфинансиране, е реконструкцията на крепостната стена “Калето” и превръщането й в туристически обект с национално значение.
По-голямата част от средствата за капиталови разходи са осигурени от банковия кредит, който общината наскоро взе. Държавната субсидия е само 385 000 лева.
(Вестник ВИДИН брой 15 24-27 февруари 2011г.)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.