Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Видин може да получи безвъзмездно „Баба Вида”, „Телеграф капия” и другите културни ценности на държавата

04.17.2011 · Posted in Новини

Любомила Станиславова

Любомила Станиславова

Държавата дава възможност чрез сключване на договори между министъра на културата и кметовете на общините до 10 години безвъзмездно общините да управляват архитектурните, културни недвижими ценности, които се намират в тяхната община. Това заяви на пресконференция народната представителка Любомила Станиславова, представяйки промените на Закона за културното наследство, приети на първо четене. Според нея „това ще дава възможност на общините да участват в проекти на ЕС и по тоя начин да
съхраняват тези културни ценности, които са на тяхната територия. Могат да правят проекти за реставрация, облагородяване, за реконструкция, за атракциони на тези културни ценности. Разбира се, това няма да бъде без надзора на държавата.
При злоупотреба от страна на ръководството на общините Министерство на културата има правото моментално да прекрати този договор за безвъзмездно управление на общините на тази културна ценност”.
„В закона се урежда тъй наречената „замяна на собственост върху земя”, ако обектът е от  национално значение, културно значение или световно такова”, каза Станиславова. Според нея тази принудителна замяна на собствеността е необходима, защото „често собствениците не са сред живите и техните наследници не могат да бъдат намерени или нямат никакъв интерес към писмата, които им се изпращат от Министерството на културата, или пък съвсем категорично не дават своето съгласие каквото и да било да се прави на тази тяхна територия и т.н.”.
От думите на народната представителка се разбра, че законът, който същото мнозинство прие преди по-малко от две години, сега е оценен като некачествен и това налага да се върнат различни, премахнати от него,
понятия. Пояснението на Станиславова бе: „Така „музейна сбирка” като термин беше премахната и изведена от закона през 2009 г. – сега ние я връщаме наново. Това са всички по-малки сбирки, които може да са към дадена библиотека, архив, културен институт или училище. Те имаха своята защита от закона до преди 2009 г. През 2009г. този термин се извади от закона – сега ние го връщаме с цел тези сбирки отново да си имат своята защита въз основа на този закон. Въвеждат се още нови понятия като „културен маршрут”, „масов материал”.

в.НИЕ 14-17 април 2011 бр.29


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.