Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Боря се! казва пред „НИЕ” депутатът Владимир Тошев по повод тоталното ликвидиране на Видин като районен административен център

06.19.2011 · Posted in Новини
Боря се! казва пред „НИЕ” депутатът Владимир Тошев по повод тоталното ликвидиране на Видин като районен административен център

Боря се! казва пред „НИЕ” депутатът Владимир Тошев по повод тоталното ликвидиране на Видин като районен административен център

Казва пред „НИЕ” депутатът Владимир Тошев по повод тоталното ликвидиране на Видин като районен административен център и добавя, че ще има стриктен контрол върху харчовете на видинския кмет
НИЕ”: Г-н Тошев, преди дни още една държавна институция изчезна от Видинския регион – „Напоителни
системи”. Защо стана това?
Владимир тошев:
Не е изчезнала, преструктурира се. Досега във всички области имаше регионални представителства на централното ниво, а сега се направиха десет регионални структури. В заповедта, която е влязла в сила, Видин е към региона на Враца. Но аз имам лични разговори, освен декларацията на ОбС – Видин, освен питанията на колегата Михаил Миков в парламента, аз имам лични разговори с премиера, с вицепремиера Дянков, който е ресорен на министерството и с министър Мирослав Найденов. Във Видин структурата ще се запази, защото все пак ние имаме изключителни отговорности за града като защита от река Дунав и като помпени станции.
„НИЕ”: Ще се запази ли структурата в този вид, в който е директно подчинена на акционерното дружество ?
тошев: Запазва се
„НИЕ”: Т.е. няма да влиза в придатък на Враца, както е сега в момента?
тошев: Засега заповедта е такава, но няма да стане. Имаме уговорката с министъра, с директора на „Напоителни системи” г-н Такев, че ще решим въпроса в полза на Видин.
„НИЕ”: Това е наистина много разумно.
тошев: Да, да.
„НИЕ”: Но въпросът стои и от друга гледна точка. Лишаването на Видин от централни, свързани с държавата регионални учреждения го обезличава като административен център. Просто той вече не се различава
почти по нищо от Белоградчик, от Кула, от Макреш, от Бойница – нищо повече от обикновена община. Това е страшното за Видин и за целия тукашен регион!
тошев: За съжаление обезлюдяването на региона доведе до тези обективни показатели, които принуждават държавното ръководство да предприемат тези мерки.
„НИЕ”: А не са ли свързани двете неща – правителствените решения водят до допълнително обезлюдяване на региона и то от хората, които са с висше образование, на тези, които имат по-големи способности?
тошев: Боря се изключително сериозно! Просто трябва, освен моята намеса като народен представител и като председател на управляващата партия за региона, да имаме инициатива от гражданите от институциите. Защото, да, убедих премиера, лично с него съм говорил за „Напоителни системи” – Видин, че не може от тях да се търси икономическа изгода и някакви печалби, тогава когато те поддържат 36 км диги, когато поддържат 8 помпени станции, когато поддържат язовири, които на практика не са интерес за арендоване или за концесиониране.
Това е обективната истина и тези дадености са такива. Обаче и другото го има – за миналата година „Напоителни системи” във Видинска област имат само един клиент. Но ще се преборя за тях, надявам се.
НИЕ: То, доколкото се разбра, и във Враца е почти същото положението с клиентите.
тошев: Да, да, да, аналогично е горе-долу положението с тях. Но аз полагам неимоверни усилия. Аз винаги съм казвал:
„Ние сами трябва да си помогнем”. Няма негативно отношение на централното ръководство, няма такова
нещо, наистина го гарантирам. Едва дали са верни и писанията, примерно, че фактори, които са на много високо равнище в ГЕРБ от Монтана и от Враца с основно от Монтана пренасочват нещата. Не е точно така. Трябва малко повече инициатива – и от общинските ръководства (основно от видинското общинско ръководство) и от бизнеса - да активираме тук, за да има как да ни се помага.
„НИЕ”: Трябва гражданството да изразим публично отношението си? Много хора са готови.
тошев: Не става въпрос за митинги и протести, става въпрос за бизнес инициатива.
“НИЕ”: Но как да дойде някой инвеститор във Видин, след като няма институции тук, вече тук не му се предлага нищо. Вече и работната ръка става една от най-лошо структурираната в цяла България. Тук вече
е по-зле от Кърджали, от Странжа-Сакар!
тошев: Така е, но ще дам пример. Говорихме с ръководителя на „ЕлБи Булгарикум”- преди две седмици имахме среща тук с ръководството на акционерното дружество от София.
Поканих на срещата и инспекцията по труда и Агенцията по храните, и Бюрото по труда. Оказа се, че ние имаме професионална гимназия, която подготвя тези кадри, а нямаме един регистриран, който да може да почне работа. Все пак това е специфично производство. Т.е. хората завършват някакво образование само, за да имат диплома и след това не искат да работят по специалността. Как да помогнем? ЕлБи търси работници, но те не могат да бъдат без подготовка. Но тези, които са подготвени в професионалната гимназия, след това не
се регистрират, не търсят работа по специалността.
Същият проблем го изпитваме и в заведенията, и в хотелите, и с туризма.
“НИЕ”: Но примерите от миналото безспорно сочат, че това нещо е поправимо. Ако държавата наистина държеше на този регион, тя щеше да направи по-специални програми за него, дори облекчения. Държавата е тази, която може да раздвижи нещата! Твърде много са чиновниците, които стоят по институциите, за да не
правят нищо. Но, г-н Тошев, сега в ръцете на кмета на Видин Румен Видов влизат около 14 млн. лева които
“трябва” да похарчи до есента. Става дума за кредита и проектите за “Крепостна стена” и “Реконструкция на бул. “Панония”. А има голяма опасност да се отклоняват средства, както според ревизиите е правено досега тошев: Това, което искам да заявя пред Вашата аудитория, е че за качественото изразходване на тези средства ще има изключителен контрол и аз лично като народен представител пред Вас и пред всички видинлии гарантирам, че тези пари ще бъдат изхарчени по предназначение в необходимия обем без отклоняване на средства! Най-малкото защото тези обекти са изключително важни за Видин, особено пътните артерии. Лично аз няма да допусна да бъдат отклонявани средства! И не се съмнявам в това. В противен случай няма да
има плащания. Това, което е гарантирано, е, че ще има прозрачност и най-важното за видинлии е, че ще
работят видински фирми! Конкурсите са си конкурси, но това са обекти, които са действително важни за града и като инфраструктура, и като работна сила и като средства, които трябва да влязат в общината. Усло-
вията на конкурсите гарантират, че ще работят видински фирми. Недопустимо е да се докарат работници и
материали далеч от България или от чужбина не дай си, Боже, за да се ремонтира една видинска улица.
Тук имаме фирми, които могат да свършат тази работа – имат база, имат техника, имат работници, имат
всичко и те трябва да г свършат!
„НИЕ”: Често пъти работата на фирмите е под всякаква критика (дори на прехвалените „Щрабаг” и FCC) ще има ли допълнителен контрол за качеството освен този на общината?
тошев: Инвеститорският контрол ще бъде извън общината, така че това ще се гарантира. Лошото е, че
обикновено се дава най-голяма тежест на фирмата, която предложи най-ниска цена, а това гарантира лошо изпълнение. Ние не бива да търсим на всяка цена най-ниската цена, защото това не гарантира качество на изпълнение. Тук се надявам да не се случи това нещо. Заложено е и има други критерии, които дават предимство на фирми, които са от региона и които работят добре.
разговора води Владимир Савов в.НИЕ 16-19 юни 2011 брой 47


One Response to “Боря се! казва пред „НИЕ” депутатът Владимир Тошев по повод тоталното ликвидиране на Видин като районен административен център”

  1. Л.Клаус казва:

    Защо ли ЕЛБИ–Булгарикум ЕАД съкращава свой дългогодишни служители с професионален опит в производството на млечни продукти,а в същото време ръковоодителят на същото това предприятие твърди пред медиите,че има недостик на работна ръка?Ами за мен това е абсолютно безочие и наглост!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.